Příloha č. 1 Zápisu z 6. členské schůze - náhradní občanského sdružení Lípa 2

Stav členské základny občanského sdružení Lípa 2

Zpráva prezidenta pro 6. členskou schůzi konanou dne 26. prosince 2005

Schváleno 6. členskou schůzí - náhradní konanou dne 26. prosince 2005 usnesením č. 6/1

Po fázi rychlého navyšování členské základny pokračuje Lípa 2 ve stabilizaci členské základny. Počet členů se nicméně opět mírně zvýšil, přesněji řečeno o 3 %, ještě přesněji řečeno o 1 člena. Jedná se však o člena navýsost přínosného, neboť jeho prostřednictvím zajišťuje Lípa 2 svou nejvýznamnější akci pro veřejnost - Přežití. O něm je bližší zmínka ve zprávě prezidenta o výsledcích činnosti sdružení. Celkový počet členů našeho spolku tedy v současnosti činí 38 osob, čímž se již Lípa 2 řadí mezi občanská sdružení střední velikosti. Z celkového počtu členů je jich potom více než 76 % mladších 26 let, což Lípu 2 i nadále jednoznačně řadí mezi občanská sdružení dětí a mládeže.

Aleš Václav Kratochvíl, prezident