Příloha č. 5 Zápisu z 6. členské schůze - náhradní občanského sdružení Lípa 2

Činnost a kontrola hospodaření občanského sdružení Lípa 2

Zpráva revizního komisaře pro 6. členskou schůzi konanou dne 26. prosince 2005

Schváleno 6. členskou schůzí - náhradní konanou dne 26. prosince 2005 usnesením č. 6/5

V předvečer velkého svátku celého (cenzurováno) a na něj navazující členské schůze našeho sdružení, Revizní komisař, v předtuše svého zvolení, cítí povinnost informovat členskou základnu Sdružení o aktivitách Sdružení a aktivitách svých.

Komisař zažil bouřlivý rok. Když se povědomí o Sdružení dostatečně rozšířilo i na území (cenzurováno) poloostrova a zapustilo hluboké kořeny přímo před domovem celého (cenzurováno), (cenzurováno) ve (cenzurováno), seznal Komisař, že nyní je ta příhodná doba opustit území své tříleté (cenzurováno). Byl nejvyšší čas i vzhledem k nenadálému odchodu (cenzurováno) Velikého, který držel kormidlo (cenzurováno) do (cenzurováno) pevně (cenzurováno). V rozjitřené atmosféře změn, které berou klid na (cenzurováno), a v obecné nejistotě po (cenzurováno), se Komisař spontánně rozhodl odejít z (cenzurováno) zpět do (cenzurováno). Přitom jen tak mimochodem stačil ukončit (cenzurováno) Ukrajinců, Arabů, Indů a Slováků, sepsat přínosnou drobnost (cenzurováno) a při přechodu rušné křižovatky plácnutím do jedoucího auta způsobit si (cenzurováno) na věčnou památku (cenzurováno) města.

Složité období hledání řádného zaměstnání, které skončilo až nedávno nabídkou lukrativního místa ve fakultním špitále v (cenzurováno), překonal komisař díky (cenzurováno) a takřka devótnímu (cenzurováno)(cenzurováno), za níž vybaven (cenzurováno) jezdil až do (cenzurováno).

Komisař ve jménu Sdružení též absolvoval několik průzkumných výprav do místa nynějšího (cenzurováno). Jeho spořivost v tomto ohledu došla tak daleko, že veden proudem (cenzurováno) překročil hranici (cenzurováno)Heimat (cenzurováno). Byla to (cenzurováno) rukavice, ano plivnutí (cenzurováno) ČDB (cenzurováno), jež v cenové politice překonaly i nejhorší fantazie, které by nastaly (cenzurováno)he. S tichou členkou Sdružení, (cenzurováno) N., pak v tichém rozjímání procházeli po odklizených troskách, (cenzurováno) osamocených (cenzurováno) cvičných létadel, a (cenzurováno) před zpovědí.

Komisař samozřejmě neopomněl navštívit v nevtíravě renovovaných (cenzurováno) dráždivé (cenzurováno), mezi nimiž nechyběla návštěva kasemat, dopravního muzea, vojenského muzea (cenzurováno), zbrojnice (cenzurováno) a pokus o (cenzurováno), který ovšem skončil z důvodu přemístění (cenzurováno) do blízkosti (cenzurováno) Karla (cenzurováno) neúspěšně.

Mezi aktivity Sdružení patří díky skromnému úsilí Komisaře i překladatelská činnost: Sdružení v osobě Komisaře přeložilo stanovy Sester Cyrilek na Velehradě, zrevidovalo Konstituce sester Františkánek III. řádu v Opavě a svými přesnými překlady se podílí na udržování kontaktu (cenzurováno) se světem.

Komisař konečně začal působit i na akademické půdě: na své bývalé hanácké Alma mater předstoupil před rozlehlou posluchárnu přeplněnou (cenzurováno) a uváděl (cenzurováno) studenty do (cenzurováno) východního (cenzurováno). (cenzurováno) družně (cenzurováno) skupinovým (cenzurováno)

Nakonec Komisař vyzývá k účasti na akci Přežití, jejíž 7. ročník příští rok pořádá naše sdružení. Při této vzrušující akci nepůjde jen o přežití, ale o život: vidina povolených 100 g jídla na 80 km, to vše na dlouhých 24 hodin, může totiž vést k neuváženému vytváření tukových zásob před začátkem akce, a tedy k přesycení a následnému boji skutečně o přežití. Komisař tedy odrazuje všechny odvážné účastníky před tvorbou takových zásob a konstatuje, že zmíněných 100 gramů potravy je zcela dostačující a dokonce o 30 % překračuje tajné standardy WHO pro (cenzurováno).

To, že Sdružení má veškerou agendu ve vzorném pořádku, není nutno ani zvlášť zmiňovat: na cestách z (cenzurováno) do (cenzurováno) Švýcarska a dál pak do (cenzurováno) několika neohlášenými návštěvami (cenzurováno) prezidenta (cenzurováno) se Komisař ubezpečil o tom, že Sdružení je v těch nejlepších rukou. Končí tedy tuto Communicatio revisionis Tiliae pozdravem všem přítomným:

Urbi Tiliae et Orbi!

Jiří Hilarion Dvořáček, Komisař

Poznámka: Revizní zpráva byla cenzurována na doporučení (cenzurováno). Její plná verze je členům sdružení k dispozici v sídle Lípy 2.