Příloha č. 3 Zápisu z 6. členské schůze - náhradní občanského sdružení Lípa 2

Výsledky činnosti občanského sdružení Lípa 2

Zpráva prezidenta pro 6. členskou schůzi konanou dne 26. prosince 2005

Schváleno 6. členskou schůzí - náhradní konanou dne 26. prosince 2005 usnesením č. 6/3

Za uplynulé období snížilo občanské sdružení Lípa 2 spektrum svých aktivit, avšak tím více se zaměřilo na činnosti podstatné a důležité. Kvůli tomu se rovněž nepodařilo postoupit v byrokratizaci sdružení - nebyly přijaty inovované vnitřní předpisy, jak bylo plánováno. Tento dluh musí prezident odčinit, ačkoliv mu jej nikdo nechce vyčítat, neboť podstatné je, že sdružení nevybočuje ze zákonných mezí a vyvíjí svou hlavní činnost. Není potom tak podstatné, že se nezabývá formalitami.

Mrzutější je, že se sdružení nedařilo splnit některá předsevzetí v oblasti práva. Konkrétně se jedná o to, že postupem času získala na popularitě bezplatná internetová poradna Responsa. Jednalo se o oprávněný zájem veřejnosti. Odpovědi jsou fundované, jasné a rychlé, Lípa 2 nepožadovala od žadatelů žádnou finanční odměnu ani identifikační údaje. Zatímco tedy za celý kalendářní rok od 4. do 5. členské schůze zodpověděla Responsa 75 dotazů, jen od prosince 2004 do března 2005 (4 měsíce) poskytla dalších 72 fundovaných rad. Během krátké doby od 18. do 29. března 2005 (11 dní) se pak na bezplatnou právní poradnu Lípy 2 obrátilo dalších 35 tazatelů a Responsa zkolabovala. Provoz poradny se dodnes nepodařilo obnovit. Rovněž je třeba říci, že Lípa 2 byla po odchodu Mgr. Jiřího Zajíce z funkce ředitele České rady dětí a mládeže vyšachována z připomínkových řízení k navrhovaným právním předpisům. Na obhajobu prezidenta Lípy 2 je třeba říci, že uvažoval o tom, že členské schůzi nabídne z těchto důvodů svou rezignaci. Nakonec si to ale rozmyslel z obavy, aby rezignace nebyla přijata.

Pokud jde o vlastivědné a poznávací aktivity, podle programů a směrů činnosti na příští období se uskutečnily dvě akce: Milá návštěva města Zhořelce a výprava na horu Studenec. Kromě toho však členové Lípy 2 uskutečnili velký počet dalších zájezdů a exkurzí. Reprezentativní výběr z nich bude po skončení roku 2005 publikován na internetových stránkách našeho sdružení.

Zvláštní zmínku si zasluhuje skutečnost, že počínaje rokem 2005 se Lípa 2 stala pořadatelem akce Přežití. Tato akce má vlastní internetové stránky http://www.preziti.cz, kde se zájemci mohou dozvědět ty nejpodrobnější informace a na Přežití se přihlásit. Akce se koná o májovém víkendu (v roce 2006 to bude 5. až 7. května) a začíná na evangelické faře ve Svitavách. V roce 2005 se Přežití zúčastnilo celkem 21 dvojic.

V pátek přibližně do 22 hodin jsou všichni účastníci vyloženi na startu. Přeprava probíhá tak, aby nikdo z účastníků nevěděl, kde se nachází. Na startu všechny dvojice dostanou mapu oblasti, ve které Přežití probíhá, je jim sdělen pouze jednoznačný název prvního kontrolního bodu a v kolik hodin se k němu musí nejpozději dostat. Od této chvíle platí omezení pro Přežití. Hlavním úkolem Přežití je dostat se pěšky včas na cílové místo a splnit všechny úkoly - letos mj. šifrování, plavání, horolezení, střílení z luku, šplh na stromy. Trasa je vymezena kontrolními body, kterými musí dvojice včas projít, ale průběh cesty mezi nimi si určuje sama. Na každém kontrolním bodu se dozví pouze název následujícího místa a čas, do kdy se k němu musí nejpozději dostat.

Na celou dobu Přežití může mít účastník pouze 100 g potravin. Tato dávka je kontrolována před startem. Není dovoleno používat povzbuzující prostředky a jiné chemické směsi, jako např. iontové a energetické nápoje, tablety a další uměle syntetizované potraviny. Je ale možné získat potraviny z přírodních zdrojů - sníst a vypít "všechno, co se najde". Je možné vzít si s sebou neomezené množství čisté vody. Na všech stanovištích včetně startu, cíle a zejména základen a v jejich blízkosti je zakázáno kouření.

Trasa je vzdušnou čarou dlouhá asi 50 km, což je v terénu samozřejmě více: přibližně 80 km. V terénu je trasa vymezena kontrolními body. Těmito body musí dvojice projít, aby mohla být zařazena do konečného hodnocení.

Přežije ta dvojice, která splní všechny úkoly, neporuší pravidla Přežití a dorazí do cíle nejpozději za 24 hodin od startu.

Aleš Václav Kratochvíl, prezident