Lípa 2
Responsa

Starší dotazy

Zpět na úvodní stranu poradny

Prohlášení o odpovědnosti: Vzhledem k tomu, že právní poradna funguje bezplatně, jsou všechny odpovědi poskytovány bez záruky, byť osobami s odpovídajícím právním vzděláním. Je také možné, že odpověď bude znít: "nevíme", případně může být tazatel odkázán na příslušnou profesionální službu. Konečně je nutné si uvědomit, že odpovědi jsou zpracovány podle právního stavu platného v době odpovědi (pozor proto zejména u starších odpovědí).

200. 2007-09-24 T 18:13 Dobrý den, syn bydlí u nás v rodin. domku v 1 pokoji od rozvodu před 2 lety. Majetkové vyrovnání nebylo provedeno soudně, pouze ústní dohodou: zařízení bytu a auto zůstalo manželce, zaplatí společnou půjčku. Nyní přišel synovi dopis o předání půjčky exekutorovi z důvodu nesplácení býv. manželkou. Je možné dodatečně vyřešit majetkové vyrovnání soudem? Bude exekuce provedena v celém domku? Bude syn přizván k exekučnímu soudu? Dohodl by se na splátkách. Děkuji.

Odpověď (2007-10-06): Ještě lze společné jmění manželů rozdělit soudně, postačila by však písemná dohoda. Jinak exekuce může být provedena sice v celém domku, ale jen na věci, které patří vašemu synovi.

199. 2007-09-24 T 10:09 Maminka se před dvěma lety rozvedla a dosud nemá vyřízené vypořádání majetku. Potřebovala bych vědět, co je pro to třeba udělat, jestli je nutné si najímat právníka a na kolik taková věc asi vyjde. Děkuji.

Odpověď (2007-10-06): Je třeba podat návrh k soudu na vypořádání majetku. Pokud se tak nestane do tří let od rozvodu manželství, vznikne každému z bývalých manželů výlučné vlastnické právo k věcem, které dnes užívá každý z nich zvlášť, k ostatním společným movitým věcem, k pohledávkám, závazkům a nemovitostem pak podílové spoluvlastnictví.

198. 2007-09-03 T 14:33 Přeji dobrý den.Po ukončení prac.poměru mi zaměstnavatel odmítá vydat zápočtový list bez výstupní prohlídky. Musím se podrobit prohlídce, která stojí 265 Kč a zaměstnavatel, který ji po mně vyžaduje, mi ji nechce proplatit? Výpověd jsem dal já. Děkuji.

Odpověď (2007-09-11): Postup zaměstnavatele je nezákonný.

197. 2007-08-29 T 19:43 Jak je to s placením výživy a alimentů na dítě, jehož otec se k němu nehlásí a před zodpovědností uteče do zahraničí, nikdo neví kam. Jak lze dostát alimentů a nároků na výživu? Jsou za synovi děti zodpovědní i jeho rodiče? Po kom lze v tomto případě vymáhat výživné a jakou cestou,když nevím kde se otec dítěte zdržuje? Pokud by nebylo možné dítě uživit a postarat se o něj, dítě půjde do dětského domova, nebo mají nějakou povinnost k němu i například rodiče jeho otce?

Odpověď (2007-09-03): Vyživovací povinnost mají i prarodiče, nemůže-li jí dostát rodič. Spíše se však obraťte na sociální odbor pověřeného obecního (městského) úřadu a žádejte přiznání příspěvku na živobytí.

196. 2007-08-14 T 20:29 Syn odešel z domova. Včera dorazil domů s tím, že trvalý pobyt si nechává a oznámil a zažádal na ÚP o vyřazení osoby z okruhu spoluposuzovaných a chce podat k soudu žádost na vyživovací povinnost. Má po maturitě a jde dál studovat na VOŠ. Platíme mu: úrazové pojištění, penzijní pojištění, stavební spoření. Má zaplacené školné na 1. pololetí a trvalý příkaz na celý rok na ubytování a stravování. Pravděpodobně mu někdo radí, že asi dostane víc, když to dá k soudu. Výpočet se asi dělá z ročního výdělku. Já mám asi 250.000 Kč a manžel po odečtech asi 80.000 Kč. Máme RD s pozemky a 21 letého syna studujícího také VŠ a šíleně poplatků, takže nic moc nezbyde. Prosím o radu, jak postupovat.

Odpověď (2007-09-03): Nechte rozhodnout soud a plaťte potom jenom to, co vám bude uloženo. Zároveň zvažte možnost syna z vašeho domu vystěhovat a zrušit mu trvalý pobyt.

195. 2007-08-14 T 20:29 Před 7 lety jsem se rozvedla, ale protože manžel se k rozvodovému soudu nedostavil, tak rozvod proběhl bez něj, ale nebylo provedeno majetkové vyrovnání. Bývalý manžel byl dlouhé roky nezvěstný a teď se ho konečně podařilo najít. Máme společně rodinný dům a nějaké pozemky.Po dohodě bychom chtěli tento majetek převést na 3 již dospělé děti. Je možno toto všechno převést a nebo je třeba napřed udělat majetkové vyrovnání a teprve potom každý zvlášť svou část převést na děti. A jaký způsob převodu by byl nejlepší, když já mám mít právo užívání až do smrti (tedy věcné břemeno).

Odpověď (2007-09-03): Po třech letech od zániku manželství se automaticky mění nevypořádané společné jmění manželů na podílové spoluvlastnictví, kde každý z bývalých manželů vlastní polovinu z každé věci. Můžete proto uzavřít rovnou jednu smlouvu, kde na jedné straně budete figurovat vy a váš bývalý manžel jako převodci a děti na druhé straně jako nabyvatelé. V rámci této smlouvy uzavřete i dohodu o věcném břemeni doživotního užívání nemovitosti.

194. 2007-08-09 T 09:25 Rozvádíme se a moje žena přes realitní kancelář prodává chalupu, která je z dědictví po její matce. Chalupa je na ni napsána. Asi 14 let jsem tam se synem pracoval a obětoval nemalé finanční prostředky a čas. Je tam samozřejmě spoustu věcí, které jsem za doby trvání manželství zaplatil. Mám nějakou možnost uplatnění nároku z prodejní ceny chalupy?

Odpověď (2007-09-03): Máte. Vyčíslete svůj nárok a dohodněte se s manželkou, jinak musíte uplatnit nárok soudní žalobou. V takovém případě by ale bylo vhodné obrátit se s žádostí o pomoc na advokátní kancelář.

193. 2007-08-08 T 13:59 Před několika dny jsem měla rozvodové řízení s mým manželem. Důvodem rozvodu byla i nevěra manžela. Před soudem jsem musela vypovídat, jak jsem na manželovu nevěru přišla. Řekla jsem popravdě, že občas jsem nahlédla do manželových SMS. Může to být z hlediska trestního zákoníku trestné?

Odpověď (2007-09-03): Ne.

192. 2007-07-25 T 15:32 Mám možnost s přítelem koupit byt v osobním vlastnictví. Máme již sjednanou hypotéku u banky na částku, za kterou se má byt kupovat. Zatím nemám sepsanou žádnou smlouvu s majitele, tedy pouze koncept, který teprve upravujeme, majitel nám ale oznámil, že chce předem zaplatit částku 500.000,- Kč, kterou on musí složit, aby si mohl koupit jiný byt. Bohužel jsme se ocitli v začarovaném kruhu, jelikož mu peníze chceme odevzdat až po zapsání do katastru nemovitostí, kde budeme uvedeni jako majitelé bytové jednotky. Je možné tuto situaci nějak vyřešit, aniž by to jednu ze stran nějak poškodilo?

Odpověď (2007-08-01): Konzultujte věc s vaší hypoteční bankou.

191. 2007-07-25 T 09:12 Dobrý den, má manželka měla v rodném listě uvedeného otce, ale ten nebyl jejím otcem biologickým, on to ovšem nevěděl. S její matkou se brzy rozvedl, dceru si nebral, jen na ni platil výživné. Po jeho smrti se manželka hlásila o dědictví, bratr zemřelého jí vyplatil nemalý obnos, jelikož ani on nevěděl, že pravým otcem byl někdo jiný. Manželka svého pravého otce zná, od mala ji navštěvoval, o tomto tajemství však před pozůstalými nepravého otce pomlčela. Jedná se o trestný čin? Za jak dlouho by byl promlčen? Děkuji za odpověď.

Odpověď (2007-08-01): Z hlediska českého práva je podstatné, kdo je jako otec zapsán v rodném listě dítěte. Vaše manželka se tedy nedopustila trestného činu, když po svém "úředním" otci dědila. Z toho zároveň plyne, že velmi těžko se bude domáhat dědictví po svém biologickém otci.

190. 2007-07-24 T 15:47 Jsem rozvedený, odešel jsem s taškou osobních věcí, bývalá manželka mi odmítla dát i mé dárky v podobě nářadí atd.Veškeré věci nabyté za manželství jsem jí nechal s ohledem na dceru. Nedostal jsem ani korunu vyrovnání, přestože jsem rodinu živil deset let jen já. Platím 2000 výživné, můj příjem je zhruba 17000 i s přesčasy - za cca 360 hodin měsíčně i více. Jelikož jsem ještě za manželství podnikal a zkrachoval jsem, platím neustálé exekuce a dluhy. Z příjmu mi zůstává tak akorát na dopravu do zaměstnání. Manželka nyní zažádala o zvýšení výživného na 3500. Má nárok na takto vysoké výživné? Naopak jsem zvažoval, že si výživné nechám snížit, neboť mi má finanční situace připadá neúnosná. Dceři je 14 let.

Odpověď (2007-07-25): Vaše dcera má právo podílet se na životní úrovni rodičů. Soud by ovšem měl při rozhodování posoudit všechny okolnosti. Jistě záleží hlavně na vás, zda uvedete přesvědčivé argumenty, podložené důkazy (výpisy z účtu, doklady o exekucích, náklady na dopravu do zaměstnání atd.). V rámci toho podávejte i protinávrhy na snížení výživného.

189. 2007-07-18 T 13:25 Zahynul podnikatel, který byl rozvedený a měl dvě nezletilé děti. Nyní se zjišťuje, že jeho dluhy pravděpodobně převyšují majetek. S rozvedenou manželkou vlastnil dům, na který si vzali ještě za manželství hypotéku, v manželském vypořádání převzal veškeré závazky na sebe, ale u banky zůstala jako spoludlužník bývalá manželka a její rodiče. Ve smlouvě o hypotéce je dům bankou zastaven, nebo-li je uveden jako zástava. Mám tyto dotazy: 1) může být bývalá manželka stanovena jako správce dědiců, může pokračovat v podnikání bývalého manželka? 2) v tom případě, že bude pokračovat, může se za své nezletilé děti odmítnout dědictví, jestliže se pak zjistí, že dědictví je předluženo? 3) když odmítne dědictví, jak to bude s domem, nedopadne to tak, že výtěžek z prodeje domu (hodnota domu je nyní přes 2 miliony Kč a zůstatek hypotéky 800 tisíc Kč) nepadne na jiné dluhy a spoludlužníci u hypotéky budou muset hypotéku dále splácet? Děkuji za odpověď.

Odpověď (2007-07-23): Neuvádíte, čí je dům, vycházíme tedy z předpokladu, že zemřelého podnikatele. 1. Bývalá manželka správcem dědictví být ustanovena může. 2. Odmítnout dědictví za děti může, ale potřebuje k tomu souhlas soudu. 3. Poslední dotaz nebudeme pro obšírnost odpovídat.

188. 2007-07-17 T 23:47 Prosím o radu - manželka má vlastnické právo k bytu a s manželem sepsala smlouvu o jeho doživotním užívání. Dle výpisu z katastru nemovitostí není evidováno žádné břemeno. Nyní manželka měla možnost byt výhodně prodat, ale manžel s prodejem nesouhlasí a nechce ani polovinu peněz z prodeje a ani jiný byt. Prosím o radu, jak by bylo možné zrušit tento závazek vůči manželovi?

Odpověď (2007-07-23): Jedná se v podstatě o smlouvu o výpůjčce. Zrušit v tomto případě smlouvu by bylo možné snad prokázáním, že nejsou plněny podmínky smlouvy nebo že vypůjčitel neužívá věc řádně nebo ji nepotřebuje nebo ji užívá v rozporu s účelem, kterému zapůjčená věc (byt) slouží.

187. 2007-07-17 T 10:41 Dobrý den, zajímá mne, zda soud přihlíží a stanovuje výživné na děti i z platu následující manželky povinného. Manžel má obsílku k soudu na změnu výše alimentů a má s sebou donést potvrzení o mých příjmech - není to divné? Mám s manželem uzavřenou předmanželskou smlouvu v tom smyslu, že co si já vydělám je moje.

Odpověď (2007-07-23): Soud by měl skutečně stanovit výživné pouze s ohledem k schopnostem, možnostem a majetkovým poměrům povinného.

186. 2007-07-14 T 10:45 Dobrý den, chtěl bych se zeptat, jestli mám nárok na proplacení nevyčerpané dovolené. Dal jsem v podniku výpověď a na zbytek výpovědní lhůty jsem měl dovolenou nahlášenou. Bohužel se mi stal úraz ještě před nástupem dovolené a ukončení neschopenky bude asi až po datumu ukončení pracovní poměru. Jak to v mém případě je?

Odpověď (2007-07-16): Máte nárok na proplacení nevyčerpané dovolené (§ 222 zákoníku práce).

185. 2007-06-18 T 17:18 Rozvádíme se, manžel mi nechce platit na byt, nechce z bytu odejít, i když má domek, který spravuje. Lze mu nějak zrušit trvalý pobyt nebo ho odhlásit z bytu?

Odpověď (2007-06-19): Ne. Viz též odpověď na otázku 181.

184. 2007-06-14 T 14:03 Jsem ve třetím měsíci těhotenství a bohužel to vypadá, že otec dítěte s námi nebude, jelikož ho to zaskočilo. Zodpovědnosti se pravděpodobně nezříká. Chtěla jsem se zeptat, jakou má vyživovací povinnost a kdy je třeba začít tuto věc řešit, a hlavně na jakém úřadě. Zda se mám o tyto věci zajímat už nyní a něco podnikat nebo se to řeší až po porodu. Nevím ani o jak vysoký příspěvěk bych měla žádat a kdo mi s tím může pomoci. Za Vaši odpověď Vám předem velmi děkuji.

Odpověď (2007-06-18): Nárok na výživné pro dítě vzniká narozením dítěte. Otec dítěte je povinen přispívat na výživu dítěte podle svých majetkových a příjmových poměrů. O výživném se můžete mezi sebou dohodnout, jinak rozhoduje soud. V případě, že by otec vašeho dítěte své otcovství odmítal uznat souhlasným prohlášením, musíte dát návrh na určení otcovství k soudu. V rámci tohoto řízení by bylo automaticky rozhodováno i o výživném na dítě. Je nutné zdůraznit, že kromě výše uvedeného má otec vašeho dítěte povinnost přiměřeně přispívat po dobu dvou let od porodu rovněž na vaši výživu jako matky dítěte a dále má povinnost přispět na úhradu nákladů spojených s těhotenstvím a slehnutím. Prioritní je opět dohoda mezi vámi a otcem vašeho dítěte, jinak na základě vašeho návrhu rozhoduje soud. Blíže poradit by vám mohli na radnici na odboru sociálních věcí.

183. 2007-06-11 T 10:42 Nedávno jsem měla podezření, že mi jedna známá z práce svádí manžela a protože jsem znala (vytušila, něco mi neopatrně řekla) heslo k jejímu mailu, párkrát jsem se podívala do její schránky. Jednou jsem omylem nějaký mail (patrně nijak závažně důležitý) smazala. Kdyby se to provalilo (já vím, není to pravděpodobné), hrozí mi nějaký tvrdší právní postih? (vězení natvrdo a pod.) Vím, že teoreticky by mohlo, ale jak to vypadá v praxi? Myslela jsem totiž, že je to jen přestupek, něco co se nedělá, ale že je to přímo trestné... Za jak dlouho je podobná věc promlčena? Je stejně postihnutelné i čtení sms?

Odpověď (2007-06-18): I my se přikláníme k výkladu, že lezení do cizích mailových stránek a čtení tam umístěných mailů (rovněž tak čtení cizích SMS) znamená porušení listovního tajemství a je trestným činem ve smyslu § 239 odst. 1 písm. b) trestního zákona. Můžete za to být potrestána odnětím svobody na šest měsíců. Tento trestný čin se promlčí za tři roky od spáchání.

182. 2007-06-06 T 16:51 Dobrý den, bývalá manželka po rozvodu, který proběhl dohodou, neplní Dohodu rodičů o výkonu rodičovské odpovědnosti, tím, že mi odmítá svěřovat děti v termínech uvedených v dohodě s odůvodněním, že děti ke mně nechtějí jít. Jedná se o děti ve věku 6 a 9 let a jsem přesvědčen,že jsou ovlivněny matkou. Mám nějakou právní možnost ji donutit, aby tuto dohodu plnila?

Odpověď (2007-06-08): Bránění oprávněnému rodiči ve styku s dítětem je automaticky považováno za podstatnou změnu poměrů. Můžete tedy požadovat, aby váš styk s dítětem upravil soud nebo dokonce žádat, aby z důvodu "podstatné změny poměrů" bylo dítě svěřeno do vaší výchovy. Vyplývá-li styk rodičů s dítětem ze soudního rozhodnutí, lze se domáhat plnění podmínek styku s dítětem i soudním výkonem rozhodnutí. Ten však pravděpodobně proběhne pouze tak, že jsou neposlušnému rodiči soudem ukládány pokuty, a to tak dlouho, dokud se nepolepší.

181. 2007-05-31 T 22:18 Táta se odstěhoval k jiné paní, mamka by se chtěla rozvést a tátu vyplatit, ale on vyplatit nechce, lze ho vyplatit i když nechce, jak ho máme úředně vystěhovat, když v domě nebydlí, aby se už nemohl vrátit.

Odpověď (2007-06-04): Nejdřív musí dojít k rozvodu. Když se potom bývalí manželé nedohodnou sami o vypořádání společného majetku, může na základě návrhu vaší matky rozhodnout o rozdělení majetku (a tedy např. vyplacení vašeho otce) soud. Teprve na základě rozdělení majetku lze bývalého manžela "úředně vystěhovat".

180. 2007-05-29 T 15:31 Bývalá přítelkyně mého druha, s kterým mám 3 děti a jedno z minulého vztahu, si chce nechat zvýšit výživné na jejich společného syna. Můj druh platí 500 měsíčně. Mohl by soud přihlédnout na to, že máme ještě 4 děti? Jsme hlášení společně a naše dávky se vším všudy dělaj 15800. Nájemné platíme 8500.Takže na živobytí nám zbývá 7300. Můj druh je na úřadu práce a já na mateřské dovolené. Mimo jiné přítelovo bývalá přítelkyně má byt v osobním vlastnictví. Zřejmě je také na dávkách. Do telefonu mu řekla, jestli by přistoupil na zvýšení dobrovolně, tak by mu nezamezovala styk se synem.

Odpověď (2007-06-04): K vašim finančním poměrům soud rozhodně může a měl by přihlédnout. Styk s vlastním dítětem nelze podmiňovat placením výživného na toto dítě.

179. 2007-05-11 T 19:35 Je možné zažalovat americkou herečku Bijou Phillipsovou, když řekla, že všichni Češi jsou debilové? Jaká je pravděpodobnost úspěchu? Četl jsem, že v Americe se žaluje za všechno a justice je tam neobyčejně rychlá. Zajímá mě, kde bych tuto hvězdu mohl žalovat, jestli v USA nebo u nás a jestli je žaloba vůbec oprávněná.

Odpověď (2007-05-23): Žaloba by obecně byla možná u nás i v Americe, ale bylo by krajně obtížné dovést ji k úspěšnému výsledku. Buďte rád, že nevíte, co herečka řekla doopravdy (v originále "fucking assholes"). Spokojme se s tím, co k incidentu poznamenal mluvčí českého velvyslanectví ve Washingtonu: "Jedná se o zajímavý postřeh. Každý má jistě právo na svůj názor. Osobně jsem dosud nezaznamenal, že by Češi byli "assholes", ani že by si to o nich někdo myslel. Budiž to jen výzvou lidem, aby zavítali do České republiky a přesvědčili se sami."

178. 2007-05-11 T 08:54 Dobrý den,potřebovala bych prosím poradit s velmi nepříjemnou životní situací,jsem rozvedená a žiju v bytě 3+1 s bývalým manželem a svým synem(37 let).Byt máme v OV společně s manželem a syn má zde trvalé bydliště.Velké problémy mám ze synem,který pobírá invalidní důchod ve výši 8500,-Kč,ale má spoustu půjček,které nesplácí a hlavně mi přestal přispívat na bydlení,neplatí mi vůbec žádné peníze.Je nějaký způsob jak syna zbavit trvalého bydliště,když on s námi v bytě žije,ale jen na mě parazituje,jen se válí v posteli a já s manželem musím všechno platit.Je možné syna nechat soudně vystěhovat bez nároku na náhradní bydlení,když má v našem bytě trvalé bydliště?

Odpověď (2007-05-23): Vzhledem k tomu, že váš syn užívá byt bez právního důvodu, možné to je. Nejdříve ovšem musíte u soudu podat "žalobu na vyklizení nemovitosti" a až ji soud vydá, podat "návrh na výkon rozhodnutí vyklizením nemovitosti". Sama skutečnost trvalého pobytu tu nerozhoduje. Doporučujeme obrátit se na advokátní kancelář.

177. 2007-05-11 T 07:58 Dobrý den, bydlíme s manželkou v rodinném domku a budeme se rozvádět. Dohodli jsme se, že domek připadne manželce a ta mne vyplatí. Bude ona platit poplatky za převod poloviny nemovitosti ze mne na sebe a budu platit já nějaký poplatek z příjmu, který mi tak vznikne?

Odpověď (2007-05-23): Ne.

176. 2007-05-10 T 11:19 Dobrý den, prosím o radu jak postupovat, když se syn oženil před 10 lety v Česku a celou dobu žijí v USA.Zelenou kartu nemají. Oba jsou češi. teď se v USA rozvedli a já chci vědět, jestli je rozvod platný u nás, nebo se musí rozvést i tady, neo jestli stačí to někde nahlásit, nebo to nechat tady přeložit a někam to oznámit. velmi děkuji za odpověď.

Odpověď (2007-05-23): Je potřeba požádat Nejvyšší soud v Brně o uznání rozsudku o rozvodu manželství. Co je k tomu potřeba viz na této adrese.

175. 2007-05-09 T 12:03 Dobry den, v roce 1995 jsem se rozvedl.Majetkove vyporadani jsme provedli dohodou, s tim, ze manzelcin podil na druzstevnim byte pripadne me s tim, ze ja ji vyplatim dohodnutou financni castku.Sepsali jsme pisemnou dohodu kterou jsme neoverovali notarsky, pouze ji sami mezi sebou podepsali.Do konce roku 1997 jsem manzelce splatil jeji podil.Doklady o zaplaceni mam.Nyni, po dvanacti letech od rozvodu prisla s tim, ze se ji nase dohoda zda nespravedliva a pozaduje dorovnani podle soucasne trzni ceny bytu.V byte jsem zil az do lonska, nyni ho pronajimam.Muze byvala manzelka po tolika letech znovu otevrit proces majetkoveho vyrovnani po rozvodu s tim, ze nase dohoda je neplatna?

Odpověď (2007-05-23): Ne.

174. 2007-04-16 T 10:46 Jsem rozvedená 1 rok, ale zatím ještě řešíme vypořádání společného majetku. Manžel tvrdí, že mu náleží polovina družstevního bytu, přestože jsem ho za trvání manželství získala darem jen já a nikdy jsme v něm nebydleli. Dále nárokuje polovinu z rozdílu ceny mého pozemku v době svatby a nového odhadu v současnosti - tedy v době vypořádání. Pozemek jsem vlastnila již v době sňatku. Má v těchto případech pravdu? Nikde jsem odpověď nenalezla. Děkuji, Lenka.

Odpověď (2007-04-16): Otázku řeší § 143 občanského zákoníku. Převládající názor je, že ač se jedná o "dar", družstevní byt je výjimkou a skutečně jste jej získali do společného jmění manželů. Musíte se tedy ohledně družstevního bytu bohužel s manželem vypořádat. Pokud jde o pozemek, pokud jste ho na manžela nepřepsala, patří výlučně vám a předmětem vypořádání společného jmění manželů nebude.

173. 2007-04-03 T 13:56 Jsme o.s. - jezdecký klub a v září jsme vlastními silami zbudovali venkovní jízdárnu (srovnán terén, navezen písek a zatlučeny do země kůly + hrázky jako oplocení) pro výuku dětí. Jízdárna (stavba) byla schválena v září 2006 stavební komisí OÚ. V současné době nám ze Stavebního úřadu z města přišlo oznámení o řízení - odstranění stavby! jak je to možné, když jsme postupovali v souladu s předpisy?

Odpověď (2007-04-04): To musíte zjistit na stavebním úřadě, co proti vám má. Vzhledem k postupu úřadu je možné, že jste přece jen nebudovali v souladu s předpisy.

172. 2007-03-26 T 21:46 Mám družstevní byt 2+1 a chci jej vyměnit za byt 3+1 v osobním vlastnictví + doplatek. Kolik bude činit daň. Jestli z celé části bytu nebo jenom z doplatku. Děkuji za odpověd.

Odpověď (2007-04-04): Vy žádnou daň neplatíte. Bude ji platit ten, kdo prodává byt v osobním vlastnictví a daň (z převodu nemovitostí) se vyměří z celé hodnoty bytu.

171. 2007-03-22 T 23:16 Dobrý den,mám dotaz ohledně půjček. Můj manžel si vzal půjčky, já byla jako spolužadatel. Manžel přestal půjčky splácet. Soud rozhodl o plném zaplacení. U soudu jsem byla přítomna pouze já manžel nejeví vůbec zájem. Sama splácím několik půjček a nemohu platit ještě manželovi půjčky. Mám strach z exekuce. Nevím jak se proti tomuto bránit, aby manžel začal svoje dluhy platit. Momentálně má exekuci na plat od VZP. Děkuji.

Odpověď (2007-04-04): To je dost chmurná situace. Možnou cestou aspoň do budoucna by snad bylo soudní zúžení společného jmění manželů ve smyslu § 148 občanského zákoníku. Na to si ale vezměte právníka.

170. 2007-03-12 T 14:38 Prosím jaká může být výše vyživovací povinnosti na nezletilé chlapce věk 16 a 13 let.Pobírám pouze čistou mzdu cca 14500 Kč,jsem opět ženatý a mám 6 leté dítě. Děkuji.

Odpověď (2007-03-20): To bohužel nelze takto jednoduše říci. Kromě příjmů se totiž přihlíží také k vaší celkové majetkové situaci. Zkoumá se rovněž, zda třeba záměrně nevyděláváte méně, než byste mohl. Na druhou stranu se zohledňují vaše oprávněné výdaje, a to nejen na další dítě.

169. 2007-03-06 T 11:20 Jsem rozvedený a žiji dva roky s přítelkyní, která je také rozvedená, a má 11letého syna, na kterého platí alimenty bývalý manžel. Chceme se vzít. Zajímalo by mě,zda bych eventuelně musel platit dluhy (hypotéku), kterou má z bývalého manželství, jak je to s dědictvím a zda bych měl vyživovací povinnost na jejího syna a zda by bývalý manžel přestal platit alimenty.Děkuji.

Odpověď (2007-03-19): Dluh zůstane sice jen vaší paní, ale vzhledem k tomu, že vám vznikne společné jmění manželů, bude se hypotéka uhrazovat nejspíše z vašich společných peněz. Syn vaší paní po vás přímo nic nepodědí. Vyživovací povinnost k synovi vaší ženy nemáte, tu má i nadále otec dítěte, a tudíž nadále musí platit alimenty.

168. 2007-03-05 T 11:25 Dobrý den.Bydlím s přítelem v družstevním bytě jeho matky. Přítelovi rodiče se rozvedli před 5lety. Po rozvodu došlo k majetkovému vyrovnání a to tak, že otec přítele, převedl svoji polovinu bytu na sestru přítele a matka se má do budoucna vzdát své poloviny ve prospěch mého přítele (syna). Matka o tom, že je na bytovém družstvu otec veden stále jako 50%vlastník bytu zřejmě neví, každopádně si do bytu přihlásila k trvalému bydlišti svého nového druha, bez vědomí otce a také bytového družstva. Je tento krok protiprávní, když je v nájemní smlouvě jasně uvedeno, že přihlášení dalšího uživatele bytu jde pouze se souhlasem vlastníků bytu a se souhlasem družstva? Může tímto dojít k tomu, že by se trvalé bydliště druha anulovalo, popř.by došlo k zániku členství matky ve družstvu? A ještě jeden dotaz - můžete nám poradit, jak máme postupovat, pokud budeme chtít, aby se vlastníky bytu stal přítel a jeho sestra?? Matka zřejmě svůj podíl přepsat chtít nebude, zbývá nám tedy už jen obrátit se na soud a žádat vyplacení alespoň podílu sestry, která na půlku bytu má nárok již od doby, co se rodiče rozvedli? Děkuji.

Odpověď (2007-03-19): Váš popis neodpovídá právní realitě. Kromě manželů nemůže nikdo "spoluvlastnit" členský podíl v bytovém družstvu a tudíž ani práva k družstevnímu bytu. Po rozvodu tedy nejspíš celý členský podíl v bytovém družstvu připadl vaší matce a ta si tak do družstevního bytu může přihlašovat, koho chce. Jiná věc by byla v případě, že by byt byl v osobním vlastnictví. Tam spoluvlastnictví možné je a na režimu nakládání s bytem (kdo tam bude bydlet atd.), by se měli dohodnout spoluvlastníci (sestra přítele s jeho matkou).

167. 2007-02-25 T 22:22 Dobrý den. Můj známý, když jsem byla u něj na návštěvě, mne surově zbil. Musím dodat, že když jsem se bránila, tak jsem ho udeřila, aby mne pustil, sleničkou od přesnídávky do čela, začala mu téct krev, začal zuřit ještě víc, zamkl, abych nemohla utéct a dokopal mě. Já přemýšlím, jestli mám na něj podat trestní oznámení? Musím být v pracovní neschopnosti, když bych to na něj podala? Můžu po něm žádat bolestné? Odškodnění za vlasy, měla jsem dlouhé a teď musím jít na velmi krátko, mám je naprosto zničené. Mám si to nechat vyfotit, ty vlasy a to co mi udělal? Náhradu za telefon, který mi rozbil, když jsem volala pomoc. Mám to sepsat u advokáta a podat rovnou k soudu, nebo jen na policii?

Odpověď (2007-03-01): Trestní oznámení podejte na policii a přitom žádejte, aby v trestním řízení bylo rozhodnuto o tom, že "váš známý" vám má zaplatit vzniklé škody. Mezi škody se počítá i bolestné a případná trvalá újma na zdraví. Pro zdárný průběh řízení by bylo výhodnější, kdyby vám vaše lékařka potvrdila pracovní neschopnost. Že jste ho praštila skleničkou, nevadí, každý má právo bránit se proti útoku. Všechno vyfoťte.

166. 2007-02-19 T 13:37 Organizátor plaveckého výcviku po nás - po škole - požaduje posudek o zdravotní způsobilosti dětí a na jeho základě potvrzení o způsobilosti k plaveckému výcviku. Musí se jednat o potrvzení od lékaře? Je bezplatné? Nestačí jen čestné prohlášení rodičů?

Odpověď (2007-03-01): Domníváme se, že nic takového právní předpisy nepožadují. Pouze v § 22 odst. 3 písm. c) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, se mluví o tom, že zákonní zástupci dětí a nezletilých žáků jsou povinni "informovat školu a školské zařízení o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo žáka nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání".

165. 2007-02-17 T 23:32 Jsem svobodná osaměle žijící matka s tříletou dcerou. Její otec je uveden v rodném listě, dceru navštěvuje, platí na ni výživné. Je ženatý, žije s jinou rodinou. Péči o dceru nemáme nijak písemně upravenou. Jak by se postupovalo v případě, že bych zemřela? Byla by automaticky svěřena do péče otce? Pokud by ji chtěli např. moji rodiče, museli by se o ni s otcem soudit? Mohli by se domluvit mimosoudně? Mohu předem jako matka projevit svou vůli, aby byla svěřena mým rodičům, nebo mé sestře? Musel by to schválit soud, byl by k tomu projednávání přizván i její otec? Nebo bych mohla učinit nějaké jednostranné prohlášení, jakou by mělo mít formu?

Odpověď (2007-02-19): O svěření dítěte do výchovy jiného občana než rodiče a o vymezení rozsahu jeho práv a povinností k dítěti musí rozhodnout soud a toto jeho rozhodnutí nemůže být nahrazeno dohodou ani jednostranným prohlášením.

164. 2005-03-18 T 21:08 Kamarád řeší velice svízelnou situaci. Bydlí s přítelkyní a jedním dítětem v obecním bytě. Má strach, že když si ji tam nahlásí, může v případě, že by přítelkyně si našla jiného, o byt přijít. Nejsou manželé, ale chce jí povolit trvalý pobyt na jeho adrese. Ví, že pokud by byli manželé, automaticky se stávají vlastníky oba, je to pravda? Jak tedy schůdnou cestou si pojistit obecní byt, aby o něj nepřišel, kdyby si přítelkyně našla jiného. Je nějaky formulář? Domnívám se, že by musela podepsat, že se dobrovolně vzdává nároku na tento byt. Nebo to lze ještě jinak? Nechce také, aby si přítelkyně myslela, že jí nevěří.

Odpověď (2005-03-29): Když se přítelkyně vašeho kamaráda přihlásí (se souhlasem obce jako vlastníka) k trvalému pobytu do bytu vašeho kamaráda, nevzniknou jí z tohoto důvodu žádná práva k objektu ani k vlastníku nemovitosti, a tedy ani právo na nájem bytu. Pokud se ovšem za vašeho kamaráda provdá, nu, pak společný nájem bytu manžely vznikne a nejede přes to vlak. Podpis jakéhokoli prohlášení by znamenal obcházení zákona a případný soud by mu pravděpodobně nepřikládal váhu. Jak stanoví § 1 odst. 1 zákona o rodině, "manželství je trvalé společenství muže a ženy". Jestliže váš kamarád uvažuje už před uzavřením manželství o jeho zániku, nechť se raději nežení.

163. 2005-03-18 T 21:21 Prosím o výpočet - postup, jak se vypočítá vyživovací povinnosti vůči manželovi, který nepracuje, neplatí na 1 dítě, pobírá sociální zabezpečení 3 360 Kč měsíčně.

Odpověď (2005-03-29): Manželé mají mezi sebou vyživovací povinnost, která předchází vyživovací povinnosti dětí. Neplní-li jeden z manželů tuto povinnost, určí soud na návrh některého z nich její rozsah, přičemž přihlédne k péči o společnou domácnost a k péči o nezletilé děti. Rozsah vyživovací povinnosti se stanoví tak, aby hmotná a kulturní úroveň obou manželů byla v zásadě stejná: závisi tedy v podstatné míře na tom, jaké příjmy má druhý z manželů.

162. 2005-03-18 T 15:23 V loňském roce mi zemřela maminka. Bydlela v bývalém družstevním bytě, který s jejím manželem - mým otcem odkoupili do osobního vlastnictví. Rodičům je a bylo přes 70 let. Ve společné domácnosti bydlí ještě můj bratr, který je cca 20 let invalidní důchodce. Není žádný spor o dědictví. Jediné dědictví je tento byt, který je zdevastovaný, neb důchodci neměli a teď nemají peníze na jeho rekonstrukci. Otec má udělat prohlášení o tržní hodnotě bytu, což je dle jeho názoru 900 tisíc Kč. Jak bude řešen notářský poplatek, beru-li v potaz, že zemřelá měla vlastně ve vlastnictví pouze 1/2 bytu? Bude to vypočítávat z celé tržní hodnoty, po odečtu pohřebného...? Omlouvám se, ale jejich finanční situace není moc na vyskakování, já jsem rozvedená s dítětem, tak abychom se připravili na finanční výdaj.

Odpověď (2005-03-29): Notářský poplatek se vypočítává z ceny aktiv dědictví (neodečítají se tedy dluhy dědictví ani náklady pohřbu apod.). Neměla-li zůstavitelka žádný další majetek než polovinu bytu, bude činit obvyklá cena majetku 450 000 Kč. Notářský poplatek pak bude činit 6 200 Kč. K tomu si notář teoreticky může připočítat náhradu hotových výdajů, pokud přesáhly běžné administrativní a jiné práce v souvislosti s činností notáře (to však ve vašem případě nepředpokládáme).

161. 2005-03-18 T 10:15 Pokud jsem po celý rok 2004 byla v evidenci na úřadu práce a 1/2 roku pobírala dávky v nezaměstnanosti a nic víc, budu někde podepisovat popř. odevzdávat formuláře k daním, sociální nebo zdravotní? Děkuji.

Odpověď (2005-03-24): Promiňte, ale nejsme daňová poradna. S touto vyhradou lze soudit, že není asi třeba nikde nic podávat.

160. 2005-03-18 T 8:23 Druhy zániku závazků. Druhy obchodně právní odpovědnosti. Díky předem.

Odpověď (2005-03-29): Je jich spousta. Psaní seminárních prací překračuje rozsah této poradny. Zkuste zapátrat po rozsáhlejších statích na internetu - např. tak, že uvedená hesla zadáte do vyhledávače http://www.google.com nebo se zkuste podívat na nějaké články na http://www.epravo.cz či například na http://www.juristic.cz.

159. 2005-03-17 T 23:23 Dobrý den, jsem vedena na Úřadě práce od roku 2001. Ten mi nic nevyplácí. Od sociálního odboru dostávám 6000 měsíčně. Jelikož mám vrozenou vadu loktů, nechtějí mě přijmout do zaměstnání. Přesto musím nosit každý druhý měsíc razítka jako doklad toho, že si sháním práci. Teď jsem ale těhotná (bez uvedení otce) a paní úřednice po mně chce, abych nosila razítka dále

Odpověď (2005-03-29): Paní úřednice prostě prudí. Formálně ovšem těžko něco namítat, protože samotný fakt těhotenství není překážkou v práci, ledaže by se jednalo o těhotenství rizikové a byl by tak důvod pro neschopenku.

158. 2005-03-17 T 22:08 Koupili jsme ojetý vůz v autobazaru, po 2 měsících začala dělat problém nějaká součástka. Je na ojetý vůz nějaká záruka? Na novou věc je 2 roky. Děkuji.

Odpověď (2005-03-29): Nutno konstatovat, že implementace poměrně jednoduché směrnice Evropských společenství v oblasti záruk za prodej zboží byla do našeho práva provedena dosti nešťastně, takže máme nyní občanský zákoník zmatený jak lesní včelka. Jednoduše řečeno: ve vašem případě lze použít ustanovení, že do šesti měsíců od prodeje i použité věci odpovídá prodávající za tzv. "rozpor s kupní smlouvou" stejně, jako kdyby vada existovala už při prodeji věci, pokud se neprokáže opak. Máte tak právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle vašeho požadavku buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, můžete požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo žádat vrácení peněz. I v případě prodeje použitých věcí platí dále rovněž dvouletá záruční doba jako u věcí nových, záruka se však nevztahuje na vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které měla použitá věc při převzetí kupujícím. Tuto záruku lze u použitých věcí zkrátit "v dohodě s kupujícím" až na 12 měsíců, musí to pak být uvedeno v dokladu o prodeji věci. Narozdíl od doby záruční se má tedy u šestiměsíční lhůty zmiňované v úvodu vždy za to, že vada existovala už při prodeji věci a je na prodávajícím, aby případně prokázal opak. Po tuto dobu má tedy prodávající zvýšenou odpovědnost za prodávanou věc. Každopádně žádejte bezplatnou výměnu nebo opravu vadné součástky.

157. 2005-03-17 T 19:20 Dobrý den, mám následující problém s bytem. Od roku 2001 mám nahlášen trvalý pobyt u dědy a babičky. Děda loni zemřel a babička se odstěhovala od ledna tohoto roku do domova důchodců s tím, že byt přenechá mně a mé družce, se kterou se starám o svého syna a dvě děti z předchozího manželství. Od roku 2001 jsem pravidelně přispíval na nájem a od ledna ho poctivě platím samozřejmě celý. Žil jsem s nimi střídavě ve společné domácnosti (i proto, že jsem dojížděl za prací do Prahy a odtud to bylo mnohem blíž), ale i v bytě u své družky a svého syna. Právě 2. ledna 2005 jsem si podal oficiální žádost na místní realitní kanceláři o převod nájmu z babičky na mě. Doložil jsem vše potřebné, tedy i notářské osvědčení, že s tím moje babička souhlasí. Bylo mi řečeno, že do 30 dnů dostanu písemné vyjádření. Dnes je polovina března a nedostal jsem nic. Zajímalo by mě, jaká je zákonná lhůta pro vyřízení mé žádosti. Také ve mně sílí nepříjemný pocit, že mi město, kterému byt patří, byt nepřidělí. Takže bych Vás chtěl poprosit, jaké jsou mé šance na to tento byt získat. Lze se případně proti rozhodnutí města odvolat, bránit se či požadovat náhradní byt? Vždyť jinak nemám já a moje rodina kde bydlet a to nemluvím o tom, že už jsme se pustili do rekonstrukce tohoto bytu, že bez převodu nájemní smlouvy nemohu do tohoto bytu svou přítelkyni a děti ani nahlásit a další a další problémy s tím spojené. Takže Vás moc prosím o radu a o pomoc.V žádosti je napsáno: lhůta pro vyřízení záleží na zasedání rady města a bytové komise, ale to přeci takhle mohu čekat třeba 10 let. Děkuji.

Odpověď (2005-03-29): Podle zákona byste měl nárok na přechod nájmu k bytu, jen kdybyste s babičkou bydlel ve společné domácnosti a ona zemřela. Na základě toho, že babička bydlí v domově důchodců, smí město dokonce dát výpověď z nájmu bytu i vaší babičce, pak byt pronajmout, komu se jim zlíbí a vás vyšoupnout na ulici. Jde o svobodné rozhodnutí města, město má stejná práva jako kterýkoliv jiný vlastník bytů. Žádné zákonné lhůty pro vyřízení vaší žádosti nejsou stanoveny. Trvalý pobyt je pouze evidenční záležitost. Zákon o evidenci obyvatel stanoví, že z faktu, že jste v bytě přihlášen k trvalému pobytu, vám neplynou žádná práva k objektu ani k vlastníku nemovitosti. Pokud město nebude ochotno uzavřít s vámi nájemní smlouvu dobrovolně, lze to řešit jedině tak, že se babička nastěhuje do bytu zpátky a bude tam bydlet společně s vámi. Po její smrti budete mít zákonný nárok na nájem bytu.

156. 2005-03-17 T 17:38 Dobrý den, obrátila jsem se na bezplatnou poradnu, protože jsem v zahraničí. Pokud byste mi spolehlivou odpověď nemohli dát, prosím, zda byste mi mohli alespoň poradit, na kterou službu v ČR profesionální se mám obrátit. Chtěla bych, aby mi dotaz byl zodpovězen 100% správně. Jedná se o dědictví. Matka je alkoholik, hrubého, vulgárního, agresivního chování často, udržovat s ní kontakt je těžké. Já se vdávám v zahraničí a při odjezdu mne sestra upozornila, že mne matka může vydědit, pokud na mne dostane vztek. Ze zkušenosti vím, že vztek matka dostává často na lidi ze svého okolí i ze svých vzpomínek. V chování k mamince jsem se nikdy hrubých přestupků nedopustila. Celá rodina byla většinou z chování maminky vylekaná, včetně vnoučat. Léčit se nechtěla, takže nám nezbylo než matčin alkoholismus, deprese atd. trpět. Terčem její zloby se stal pokaždé jiný člen rodiny. Nevím, kdo to bude v budoucnosti. Je možné, že sestra, je možné, že já. Zajímalo by mě, jestli existuje nějaká rada, jak se v takovémto případě k matce chovat. Maminka se nezmění, to je velmi nepravděpodobné. Jak a které povinnosti bych ve vztahu k ní měla plnit? Jsme vcelku hodné a slušné děti. Maminka začala pít, když nám bylo kolem 15 let a opustila nás se sestrou kolem 15 let, když nám bylo, zůstaly jsme po rozvodu s otcem, takže jsme se naštěstí na následky jejího nadměrného pití nemusely dlouho dívat a jako životní vzor nám v očích nezůstala. Myslím, že si vyděděná být nezasloužím, přesto vím, že kontakty v budoucnu nebudou jednoduché. Existuje nějaká rada, jak se mám chovat a jak postupovat? Mamince nikdy nebude nic dobré a vždy si na nás něco najde, aby se mohla rozzlobit. Jsem zákony v ČR nějak chráněna? Přes veškerou snahu a dobrou vůli je pravděpodobné, že v budoucnu budu vystavena hrubému a agresivnímu chování maminky postižené alkoholismem, depresemi a kdoví jakými psychickými nemocemi, které mohou ještě přijít.

Odpověď (2005-03-29): Předem upozorňujeme, že vám poskytujeme odpověď podle českého právního řádu. Jestliže vaše matka žije v jiné zemi, platí na řízení o dědictví předpisy té země, ve které vaše matka žije a musíte se obrátit o radu na právní poradnu příslušné země. Jedná-li se tedy o právo české, podle vašeho výkladu by se vás vaše matka mohla pokusit vydědit z důvodu, že o ni trvale neprojevujete opravdový zájem, který byste jako potomek projevovat měla. Kdyby k vašemu vydědění opravdu došlo, musíte při dědickém řízení (až vaše matka zemře) prokázat, že tento důvod vydědění nenastal, že jste měla upřímnou snahu se s matkou stýkat, navštěvovala jste ji, psala jste jí dopisy, telefonovala (nikoli však pouze jen tak, aby se neřeklo), snažila se jí pomoci. Navíc pokud by sama vaše matka neprojevovala zájem se s vámi stýkat a udržovat s vámi běžné příbuzenské vtzahy, těžko vám může vyčítat nedostatek opravdového zájmu o ni a uvádět tuto skutečnost jako důvod k vydědění. To vše ale musí být prozkoumáno až v rámci dědického řízení. Jinak je nutno uvést, že stoprocentní radu vám nemůžeme poskytnout, protože jsme bezplatná poradna. Není tedy důvodu, proč bychom měli nést jakékoliv riziko za naše rady, když z toho nic nemáme. Žádáte-li profesionální radu, podívejte se na internetové stránky České advokátní komory a požádejte o radu některého advokáta, nebo na stránky notářské komory - notáři vedou dědická řízení a zvláště oni tedy mají mít zkušenosti v problematice, o kterou se zajímáte.

155. 2005-03-16 T 17:08 Již jsou to tři roky od ukončení mého manželství a dnes mi přišla od jisté soukromé osoby výzva k zaplacení sedmdesátitisícového dluhu, který prý již v době našeho manželství vytvořil můj bývalý manžel. O žádném dluhu jsem nevěděla a při rozvodu proběhlo majetkové vyrovnání. Jak mám reagovat na tuto výzvu? Týká se mě tento dluh? Nebo z jaké části? Mám v péči dvě děti a bývalý manžel mi navíc na výživném dluží už teď 15 tisíc. A při mém malém příjmu jsme pod sociálním minimem, tedy pokud bych měla dluh řešit, já nevím ani jak. Děkuji za odpověď.

Odpověď (2005-03-29): Argumentujte, že se jedná o závazek, který přesahuje míru, která byla za dobu trvání vašeho manželství přiměřená majetkovým poměrům vás jako manželů a manžel dluh převzal bez vašeho souhlasu, eventuálně že se jedná se o dluh, který se týkal pouze majetku vašeho manžela. Můžete i dodat, že užitek ze vzniklého dluhu měl pouze manžel, vy o tomto dluhu vůbec nevíte, a tak rozvodem manželství se vás již netýká. Pokud vám bývalý manžel dluží výživné, požádejte sociální odbor městského úřadu města s rozšířenou působností o příspěvek na vyživu dítěte podle § 5 zákona o sociální potřebnosti.

154. 2005-03-16 T 14:32 Žiji v bytě přítele, rozešli jsme se, ale bydlím tady nadále. Mám dvě děti. Byla jsem na sociálce požádat o peníze, ale řekli mi, že mi nic nedají, protože bydlím u něho. Je možné, abych zůstala bez peněz se dvěma dětmi, nemohu totiž sehnat nějaké přiměřené bydlení.

Odpověď (2005-03-24): Problém je v tom, že v sociálním zabezpečení existují pouze rámcové zákonné instrukce, kdy a jak má kdo nárok na sociální pomoc. Musíte prostě prokázat, že i když žijete v přítelově bytě, netvoříte společnou domácnost. Pokud vám úřednice nebudou věřit, musíte se je pokusit přinutit, aby o tom vydaly rozhodnutí ve správním řízení a proti tomuto rozhodnutí se odvolat k nadřízenému správnímu orgánu (poučení, ke komu a jak se odvolat by mělo být součástí rozhodnutí). Rovněž můžete požádat o finanční pomoc odbor státní sociální podpory úřadu práce, konkrétně žádejte dávky státní sociální podpory - především přídavek na dítě, sociální příplatek, příspěvek na bydlení.

153. 2005-03-16 T 13:21 Je nějaká možnost, jak zajistit, aby byl byt tchyně (v osobním vlastnictví) po její smrti pouze manžela, jak mu to celý život slibuje, protože dceři pomohla finančně s rodinným domkem, ale byt nechce přepsat a spoléhá na férovou domluvu sourozenců, manžel už moc ne.

Odpověď (2005-03-29): Do dědickych podílů se započítává, co zůstavitel daroval dědicům za svého života (pokud nejde o "obvyklá darování"). Pokud váš manžel prokáže, že jeho matka věnovala značný finanční obnos dceři, započítá se tato částka jakoby do dědictví. Bude-li to částka natolik významná, že přesáhne hodnotu poloviny bytu a nebude dalších dědiců, získá celý byt po své matce váš manžel.

152. 2005-03-16 T 13:13 Loni v prosinci nám zemřela maminka. Měla účet u České spořitelny, kde byl v lednu stav -39 Kč. Dluh jsem vyrovnala a poprosila o zablokování účtu (u otce byl zablokován automaticky a ještě týž den, co zemřel). Nyní jsem zjistila, že na účtu maminky (ač tam bylo 0 Kč) je opět -80 Kč. Chtěla jsem tento nulový účet s úmrtním listem v ruce ihned zrušit, načež mi bylo sděleno, že to nelze: až po dědickém řízení. Má banka právo na poplatky za vedení účtu (měsíčně kolem 40 Kč), když je vlastně zablokován a navíc tam není ani koruna?

Odpověď (2005-03-29): Do 31. prosince 2004 bylo nejasné, zda smlouva o běžném účtu smrtí majitele zaniká či nikoli. Od 1. ledna 2005 ovšem platí § 715a obchodního zákoníku, který výslovně stanoví, že smrtí majitele účtu smlouva o běžném účtu nezaniká. Řešením podle zákona by bylo požádat soud, aby vás ustanovil tzv. správcem dědictví. Pak byste měla právo běžný účet zrušit ještě před skončením dědického řízení.

151. 2005-03-16 T 13:06 Sestra je už několik let rozvedená, s bývalým manželem má jedenáctiletého syna, na kterého platil po určení soudem 1.500,- Kč. Nyní přišel o zaměstnání a v novém má menší plat, a tak setře sdělil, že jí bude dávat pouze 1.000,- Kč. Má na to právo? Děkuji.

Odpověď (2005-03-24): Nemá. Chce-li dávat míň, musí mu to povolit soud.

150. 2005-03-16 T 12:50 Dobrý den, byla se mnou sepsána dohoda o provedení práce, aniž by mi byla dána možnost pročíst si tuto smlouvu celou (dá se říci pod nátlakem). Mohu od této smlouvy odstoupit? Předem děkuji.

Odpověď (2005-03-29): Odstoupit nemůžete. Prokáže-li se však, že dohoda s vámi byla uzavřena pod nátlakem, je taková smlouva neplatná a druhá strana po vás nemůže nic chtít. Prokázat to však musíte vy, což bude asi obtížné.

149. 2005-03-15 T 18:25 Můj nezletilý syn zdědil po svém dědovi jednu osminu domu. Odhad domu je značně menší, než jeho tržní hodnota, tudíž i ta jedna osmina je malá suma peněz. S tím samozřejmě souvisí i to, že se musí i jednou osminou podílet na opravách domu apod. Já, jeho matka, vdova a v plném invalidním důchodu na to nebudu mít peníze. Ostatní spolumajitelé domu tyto poplatky sice na mně nevyžadují, ale bojím se možné budoucí situace: Ostatní dědici, protože jsou bohatí, si budou dům opravovat a uschovávat účty, co do domu investovali. Syn pak nebude moci prokázat, že se svým dílem na správě domu podílel. Co nastane? Zůstane mu současná zděděná částka? Získá jednu osminu domu po opravách, i když se na nich nepodílel nebo přijde úplně o všechno? Je výhodnější si malou, ale jistou sumu peněz nechat vyplatit nyní nebo si svůj podíl za výše popsaných skutečností má ponechat?

Odpověď (2005-03-29): To je těžko říci. Vlastnictví nemovitosti je formu výhodného uložení kapitálu. Na druhou stranu 1/8 domu se těžko prodává, nejlepší by bylo, kdyby se dědici dohodli a prodali dům společně. Kdyby ovšem váš syn svůj podíl prodával, nechť si nechá zpracovat nový znalecký posudek a zmiňovanou 1/8 odprodá za skutečnou tržní cenu, nemá povinnost prodávat za cenu, která byla stanovena jako hodnota jeho podílu v soudním usnesení o dědictví. Dosáhnout přikázání věci do vlastnictví ostatním spoluvlastníkům za spravedlivou náhradu lze i žalobou u soudu. Žádat zpětně proplacení podílu na investicích do domu mohou ostatní spoluvlastníci pouze tři roky od investice. Kdyby se pak spoluvlastníci pokusili vymáhat takový nárok soudně, může váš syn uplatnit námitku promlčení a soud jim nic nepřizná.

148. 2005-03-14 T 14:32 Chtěla bych koupit družstevní byt v Ústeckém kraji. Mám slovenské občanství, tudíž jsem i občanem EU. Chtěla bych se proto zeptat, zda je za těchto okolností možné kupovat byt v ČR a co je třeba pro to udělat (nějaké speciální povolení apod.). Mám v ČR pouze přechodný pobyt, trvalý jsem si chtěla zařídit po koupi bytu. Děkuju.

Odpověď (2005-03-15): Právo na družstevní byt vyplývá z členství v bytovém družstvu. Obecně právní předpisy vašemu členství v bytovém družstvu nebrání. Je ale třeba prověřit, zda uvedenou možnost připouštějí stanovy příslušného bytového družstva. Například podle stanov Okresního stavebního bytového družstva Česká Lípa může být členem tohoto družstva "zletilý občan České republiky a nebo plnoletý cizinec s trvalým pobytem na území ČR". Podmínku členství konkrétně v tomto družstvu byste tedy nesplňovala.

147. 2005-03-14 T 10:18 Dcera bude rodit kolem 10. 5. 2005, je vdaná a ženou v domácnosti. Neplatí sociální pojitění, jenom povinné zdravotní. Ráda bych se otázala, zda má nárok na mateřskou a odkdy bude pobírat rodičovský příspěvek. Děkuji.

Odpověď (2005-03-15): Na mateřskou nárok asi nemá. Rodičovský příspěvek proto může pobírat od narození dítěte.

146. 2005-03-14 T 09:39 Moje manželka byla zaměstnaná loni od 1. 1. do 30. 6., ale od 1. 1. byla v pracovní neschopnosti (rizikové těhotenství) a za poslední měsíc jí podnik proplatil nevybranou dovolenou. Před a po narození dcery pobírala mateřskou dovolenou a před koncem roku už pouze rodičovský příspěvek. Dostala také porodné. Co z těchto položek spadá do kategorie vlastních příjmů pro výpočet daně?

Odpověď (2005-03-15): Nejsme daňová poradna. S touto výhradou lze soudit, že do daní z příjmů se započítává pouze příjem za nevybranou dovolenou.

145. 2005-03-11 T 11:36 Jsem evidovaná na Úřadě práce a doplácená do životního minima. Mám živnostenský list, který jsem měla pozastavený na 2 roky. Jenže 2 roky uplynuly a já jsem ho zapoměla opět pozastavit. Měla jsem ho nezastavený od května do srpna. Ze sociálního odboru mi nic nepřišlo, že by mi odejmuli dávku a tak jsem si na to vzpomněla až po 4 měsících. Mohou po mně ze sociálního požadovat vrácení peněz, když jsem nepodnikala? A jak je to s finančním úřadem - musím podat daňové přiznání? A budou po mně něco vyžadovat - myslím tím jako daně a zdravotní pojištění atd.?

Odpověď (2005-03-15): Samotný fakt, že máte "nepozastavený" živnostenský list znamená pouze to, že jste oprávněna živnostensky podnikat v oboru, na který je živnostenský list vydán, nikoli že skutečně živnostensky podnikáte (= máte živnost). Podle § 2 živnostenského zákona se živností rozumí "soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených tímto zákonem." Z toho plyne, že jste ve skutečnosti neprovozovala živnost a tedy nebyla osobou samostatně výdělečně činnou. Lze tedy říci, že s určitou mírou rizika bude lépe být zticha.

144. 2005-03-10 T 12:48 Mám syna s dívkou, která je vdaná. Bude se však rozvádět a po vyřízení všech náležitostí se chceme vzít. Mě zajímá, jakou mám šanci, aby na mého syna neměl žádný ani právní nárok současný manžel mé přítelkyně. Otcovství jsem si ověřil na základě genetického rozboru. Navic se současným manželem má přítelkyně za 5 let nemohla otěhotnět. Děkuji za odpověď.

Odpověď (2005-03-15): Podle našeho názoru může návrh na popření otcovství manžela vaší přítelkyně podat soudu pouze nejvyšší státní zástupce. Ten tak učiní, "vyžaduje-li to zájem dítěte". Je tedy třeba podat odůvodněnou žádost nejvyššímu státnímu zástupci, který se pak rozhodne, zda návrh na popření otcovství soudu podá či nikoli. Bude-li na základě návrhu nejvyššího státního zástupce soudem rozhodnuto, že manžel vaší přítelkyně není otcem dítěte, můžete se potom k otcovství přihlásit vy, například souhlasným prohlášením rodičů učiněným před matričním úřadem nebo soudem.

143. 2005-03-07 T 20:53 Mohu si přivydělat, když jsem v plném invalidním důchodě po prodělané rakovině? Děkuji.

Odpověď (2005-03-15): Domníváme se, že přivydělat si můžete. Informujte se na příslušné okresní (Pražské) správě sociálního zabezpečení.

142. 2005-03-06 T 08:08 Jakou mám šanci dostat svého tříletého syna do střídavé péče na každý sudý týden? Se synem mám pěkný vztah, ale jeho matka mi totálně znemožňuje se s ním stýkat. Vídám ho tak třikrát v měsíci na pár hodin. Děkuji.

Odpověď (2005-03-15): Vaše šance je velmi malá, pokud se nejste schopen domluvit s matkou. Podat návrh k soudu na svěření syna do střídavé výchovy ale můžete. Soud posuzuje váš návrh vždy z hlediska zájmů dítěte. Doporučujeme vám podrobně se seznámit s platným zněním ustanovení § 26 zákona č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů. Tento zákon lze nalézt například na portálu veřejné správy http://portal.gov.cz v sekci Zákony.

141. 2005-03-04 T 12:22 Lze požadovat po vlastníkovi telekomunikačního kabelu vedeného na našem pozemku náhradu i za ochranné pásmo (2x 1,5 m podle zákona č. 151/2000 Sb.). Telekomunikační společnost nechala zpracovat zaměření - GP pouze na výkop a znalecký posudek na jejich žádost ocenil pouze uložení v půlmetrovém výkopu. Myslím si, že pokud se musíme dle § 92 zdržet se v ochraném pásmu určitých činností, náleží nám za tuto újmu náhrada. Vlastník telekomunikační licence tento požadavek neuznává, s odkazem, že toto ochranné pásmo je ze zákona, tudíž zadarmo. S ostatními správci inženýrských sítí tyto problémy nemáme a jsou ochotni za tuto újmu jednorázovou úhradu poskytnout. Smlouva o smlouvě budoucí byla podepsána s odkazem, že jednorázová úhrada bude zaplacena na základě znaleckého posudku, který nechá zpracovat oprávněný z věcného břemene na své náklady. Děkuji.

Odpověď (2005-03-15): Náhrada za věcné břemeno by měla zohledňovat přinejmenším míru ztráty hodnoty pozemku, k němuž bude věcné břemeno vázáno. Ochranné pásmo, které kolem telekomunikačního kabelu jeho pokládkou vznikne - lhostejno, zda na základě zákona či smluvně - a s pokládkou kabelu je v příčinné souvislosti, nepochybně toto snížení hodnoty pozemku prohlubuje. Náhrada za věcné břemeno tudíž nemůže být odvozována pouze od samotného uložení kabelu, ale musí zohledňovat i existenci kolem kabelu se nacházejícího ochranného pásma.

140. 2005-03-04 T 12:11 Moje dcera žije ve společné domácnosti se svým přítelem (nejsou oddáni) a tříletým synem. Její přítel je jeho otcem. Dcera je na mateřské dovolené a pobírá částku ve výši svého + synova životního minima. Její přítel pracuje na živnostenský list a při výpočtu daně si odečítá od základu pouze odečitatelnou položku na syna, přestože samozřejmě živí i dceru a přispívá na provoz bytu, který má dcera v osobním vlastnictví. Prosím o odpověď, zda je uzavření manželství skutečně podmínkou pro přiznání odečitatelné položky na matku dítěte, když podle zákona se pod pojmem "společná domácnost" rozumí stav, kdy "osoby uhrazují společně náklady na své potřeby". Děkuji.

Odpověď (2005-03-15): Nejsme daňová poradna. S touto výhradou lze soudit, že skutečně odečitatelná položka na matku, eventuálně společné zdanění manželů je vázáno výhradně na institut manželství. Je společensky žádoucí, aby vaše dcera, pokud žije ve společné domácnosti s přítelem a dokonce mají dítě, byla za něho provdána.

139. 2005-03-04 T 02:51 Po rozvodu byl syn svěřen do výchovy bývalé manželce s tím, že u mne je každý druhý týden (myšleno celý týden). Kromě toho, že péče o syna je tedy rozdělena 1:1 ( v podstatě střídavá výchova), kromě toho přispívám dle rozhodnutí soudu na syna částkou 1200 Kč měsíčně. Nyní se synovi rozbily zimní boty (nedají se již opravit) a bývalá choť mu odmítla koupit nové s tím, že je právě u mne, tak ať se starám. Podotýkám, že bývalá není žádný sociální případ a svými příjmy patří mezi horních deset tisíc, kdežto u mne je to zcela opačně. Mohu si peníze na tento nutně vynaložený náklad pro syna odečíst ze stanovených alimentů?

Odpověď (2005-03-15): Není to možné. Muselo by se změnit rozhodnutí soudu o stanovení výživného na dítě. Váš problém spočívá v tom, že vám dítě mělo být svěřeno do střídavé výchovy právně, nejenom fakticky. Jestliže se totiž staráte o výživu a životní potřeby dítěte půl napůl s jeho matkou, je otázka, zda by ve vámi popsaném případě neměla naopak platit matka dítěte výživné vám, když ona je bohatá a vy chudý. Změny stavu však můžete dosáhnout jen návrhem učiněným soudu (např. návrhem na snížení výživného pro nezletilé dítě).

138. 2005-03-03 T 15:16 Jsme čtyři sourozenci. Otec nám zemřel již před deseti lety a v rodinném domku, ve kterém jsme žili všichni, žije dnes jenom matka. Po smrti otce jsme se všichni sourozenci v dědictví vzdali podílu po otcovi ve prospěch matky. Dům je tedy celý matky. Asi před půl rokem se do domu nastěhoval jeden ze sourozenců, matka mu dovolila, aby si zde nahlásil s celou rodinou trvalé bydliště a on částečně zrekonstruoval horní patro rodinného domku ovšem na základě stavebního povolení, které je vydáno na naši matku jakožto majitelku celého domu. Sourozenec v současné době začal šířit zprávy, že jej rekonstrukce stála větší finanční obnos, ale mi všichni víme že se snaží záměrně nadhodnotit rekonstrukci, aby při dědictví měl nárok na větší podíl a začíná si dělat nároky na celý dům. A teď poraďte, jak postupovat? Matka je nešťastná, že vůbec dovolila svému synovi a našemu sourozenci trvalý pobyt v rodinném domu a taky jeho rekonstrukci. Chce, aby všichni dostali stejně. Chtěli bychom vědět, jak by měla matka postupovat, aby se svého syna zbavila ze svého rodinného domu, když tam má trvalé bydliště asi 6 měsíců, ale žádnou smlouvu o nájmu nemá.

Odpověď (2005-03-15): Vaše matka musí syna nejlépe písemně vyzvat k vyklizení (opuštění) nemovitosti. Neuposlechne-li, užívá nemovitost bez právního důvodu a vaše matka poté může podat k soudu žalobu na vyklizení nemovitosti. Podle § 10 odst. 2 zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů, z přihlášení občana k trvalému pobytu nevyplývají žádná práva k objektu, v němž je přihlášen k trvalému pobytu ani k vlastníkovi nemovitosti.

137. 2005-03-03 T 12:58 Provedl jsem s manželkou zúžení společného jmění manželů. Byt v osobním vlastnictví, který jsem společně s manželkou v rámci společného jmění manželů vlastnil, přechází dle naší dohody sepsané u notáře do mého výlučného vlastnictví. Dávám návrh na vklad u katastrálního úřadu. Budu muset platit daň z převodu nemovitosti? Jsou rovněž veškeré příjmy ze zúžení společného jmění manželů osvobozeny od daně z příjmu? Děkuji.

Odpověď (2005-03-15): Nejsme daňová poradna. S uvedenou výhradou lze soudit, že žádné příjmy ze zúžení společného jmění manželů nepodléhají dani z příjmů ani dani z převodu nemovitostí.

136. 2005-03-03 T 12:36 Dobrý den. Bydlím ve státním bytě, který nehodlá město odprodat, a jak to tak vypadá, tak ale ani do něj investovat. V bytě je umakartové jádro, které je zralé na výměnu. Je v částech prohnilé a objevuje se tam plíseň. Městu jsem navrhla, abychom se na rekonstrukci podíleli vzájemně. Teď mi však přislo vyjádření, že jsou schopni mi přispět na tuto rekonstrukci částkou 10 tisíc, což je směšné. Došlo prý ke snížení rozpočtu a nemohou více peněz poskytnout. Pomohlo mi by nechat si udělat nějaký znalecký posudek o stavu koupelny? Existují nějaké normy, které by ta koupelna měla splňovat? Ještě by mě zajímalo, kdybych požadovala informace, kolik takových koupelen zrekonstuovali dříve, jejich kalkulace, jsou povinni mi tyto informace poskytnout? Jsou povinni mi poskytnout informaci o nájemnících, kteří projevili nezájem o odkoupení městského bytu, když já projevím vážný zájem o směnu takového bytu, který je určený městem k odprodání? Mohu podat návrh na opětovné projednání prodeje tohotu vchodu do zastupitelstva a být tomu jednání přítoma? Děkuji moc za odpovědi.

Odpověď (2005-03-15): Pořízení znaleckého posudku by určitě pomohlo. Normy jistě existují, a to jak technické, tak i hygienické. Informace o provedených rekonstrukcích vám město je povinno poskytnout za úhradu ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Konkrétní informaci o nájemnících, kteří projevili nezájem byt odkoupit, vám město povinno poskytnout asi není, protože by tím porušilo zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Bez souhlasu pronajímatele (města) stejně na výměnu nájemních bytů nemáte právní nárok. Návrh na opětovné projednání prodeje do zastupitelstva podat můžete, ale zastupitelstvo je tento návrh povinno projednat pouze v případě, že by byl podepsán 0,5 % obyvatel obce. Projednávání být přítomna můžete, protože zasedání zastupitelstva obce je veřejné.

Nejpřímější cestou je ovšem podat žalobu k soudu, kterou budete požadovat splnění povinnosti pronajímatele provést rekonstrukci (opravu) bytového jádra. K tomu vám jako důkaz může posloužit právě v úvodu zmiňovaný znalecký posudek. Soud o vašem nároku může rozhodnout bez ohledu na to, zda město má či nemá peníze. Nebude-li uložená povinnost splněna městem dobrovolně, lze potom vymáhat splnění této povinnoti i soudním výkonem rozhodnutí.

Dále § 691 občanského zákoníku stanoví, že "nesplní-li pronajímatel svou povinnost odstranit závady bránící řádnému užívání bytu nebo jimiž je výkon nájemcova práva ohrožen, má nájemce právo po předchozím upozornění pronajímatele závady odstranit v nezbytné míře a požadovat od něj náhradu účelně vynaložených nákladů." Právo na náhradu těchto nákladů zanikne, nebylo-li u pronajímatele uplatněno do šesti měsíců po odstranění závady. Nevyhoví-li pronajímatel (město) vašemu požadavku na náhradu účelně vynaložených nákladů, můžete se opět obrátit se žalobou k soudu. V tomto případě je ale třeba dobře zvážit rozsah opravy. Paragraf 694 občanského zákoníku totiž říká, že "nájemce nesmí provádět stavební úpravy ani jinou podstatnou změnu v bytě bez souhlasu pronajímatele, a to ani na svůj náklad."

Konečně ve smyslu § 698 občanského zákoníku má nájemce "právo na přiměřenou slevu z nájemného, dokud pronajímatel přes jeho upozornění neodstraní v bytě nebo domě závadu, která podstatně nebo po delší dobu zhoršuje jejich užívání."

135. 2005-03-01 T 09:38 Prosím o návrh na výpověď kupní smlouvy na reklamu a propagaci. Děkuji.

Odpověď (2005-03-02): Na otázku nelze takto odpovědět. Je třeba vycházet z toho, co o výpovědi stanoví smlouva, která je vypovídána, zejména je třeba zjistit, zda smlouvu vůbec lze vypovědět a za jakých podmínek. Samotný akt výpovědi - je-li přípustný - je potom velmi prostý. Jedná se o jednostranný úkon, který se zasílá druhé straně a stačí v něm uvést datum, konstatování, že se smlouva vypovídá, pokud možno i zdůvodnění proč a podpis vypovídajícího.

134. 2005-02-28 T 17:19 Mám dotaz ohledně placení poplatků za výtah. Na schůzi společenství vlastníků jednotek při hlasování o poplatcích za jednotlivé služby jsme byli my, vlastníci bytových jednotek v 1. patře, přehlasováni ostatními vlastníky, bydlícími ve vyšších patrech, že jsme povinni platit poplatky za výtah jako ostatní, i když tento výtah nepoužíváme. V návrhu správní firmy bylo, že poplatky nebudou platit uživatelé bytových jednotek v 1. patře, ale schůze toto odmítla. Jak lze v tomto případě postupovat a je nějaký předpis, který upravuje, kdo je povinen platit poplatky za používání výtahu?

Odpověď (2005-03-02): Předpis upravující poplatky za používání výtahu podle našeho názoru není. Záleží tedy na rozhodnutí společenství vlastníků jednotek. Podle § 11 odst. 3 zákona o vlastnictví bytů "jde-li o důležitou záležitost, může přehlasovaný vlastník jednotky požádat soud, aby o ní rozhodl. Právo je nutno uplatnit u soudu do 6 měsíců ode dne přijetí rozhodnutí, jinak právo zanikne." Pokud se tedy chcete bít, musíte do 6 měsíců od rozhodnutí společenství podat žalobu, prokázat, že se jedná o "důležitou záležitost", a odůvodnit, proč nesouhlasíte s rozhodnutím společenství.

133. 2005-02-28 T 12:16 Zemřeli mi rodiče a zdědila jsem družstevní byt (nebyl jejich - platili ještě anuitu). Byt chci obratem prodat - kolik budu muset zaplatit daň z prodeje? A na který finanční úřad - v místě mého trvalého bydliště nebo kde se nachází příslušný byt? Děkuji.

Odpověď (2005-03-02): Viz odpověď na obdobný dotaz č. 127.

132. 2005-02-28 T 12:12 Dobrý den. Mám dotaz, zda musím při prodeji bytu, který jsem zdědila po mamince, platit nějakou daň a případně kolik? V bytě byla hlášena pouze maminka a jedná se o byt družstevní, kde ještě není splacena anuita.

Odpověď (2005-03-02): Viz odpověď na obdobný dotaz č. 127.

131. 2005-02-25 T 17:05 Z jakého právního předpisu plyne zákaz kouření v kabině výtahu? Jakým způsobem je možné domoci se dodržování tohoto zákazu? Žádost u správce domu ani u firmy zajišťující servis výtahu k žádnému výsledku nevedla, nálepka "zákaz kouření" v kabině nevydržela ani jeden den, přestože v domě již jednou vznikl požár od hořící cigarety hozené do výtahové šachty.

Odpověď (2005-03-02): Zákaz kouření v kabině výtahu upravuje technická norma a návod k používání výtahu, jímž je uživatel povinen se řídit. Stanoví tak § 17 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, který každému člověku mj. ukládá počínat si tak, aby nedocházelo ke vzniku požáru, plnit příkazy a dodržovat zákazy týkající se požární ochrany na označených místech a dodržovat podmínky nebo návody vztahující se k požární bezpečnosti výrobků nebo činností. Porušení těchto ustanovení zákona o požární ochraně je přestupkem podle § 78 téhož zákona, pokud nejde o čin trestný (např. trestný čin obecného ohrožení). Je tedy třeba pachatele chytit a udat příslušnému hasičskému záchrannému sboru, který s přestupcem zahájí přestupkové řízení. V praxi se ovšem nejlépe osvědčuje prevence: kamera ve výtahu.

130. 2005-02-25 T 11:30 Jsem evidovaná na úřadě práce. Nyní mě již úřad práce neplatí a doplácí mě sociální odbor do životního minima. Dali mi doporučenku do zaměstnání a tam mi řekli, že mě vezmou pouze na dohodu na 1 měsíc. A že budu pracovat úkolem a co si vydělám, to si vydělám. Ale že i zapracované ženy si víc jak 3 tisíce měsíčně nevydělají. Já jsem se synem sama. Mám 6 355 Kč. Takže se mi vůbec nevyplatí práci přijmout. Ale mohu říci, že na dohodu nepřistupuji? Nerada bych, aby mě vyřadili z evidence a tím pádem bych mohla přijít o všechny peníze. Ze začátku mi řekli, že se mnou sepíšou pracovní smlouvu. A že když budu pracovat na 8 hodin, musím dostat minimální mzdu 7 185 Kč, což by mně vyhovovalo. Ale teď na mě přišli s tím, že se dohodli s úřadem práce, že mohou přibírat na dohodu. Mohu tedy tuto dohodu odmítnout, nebo co mám udělat, aby mě nemohli vyřadit z evidence na úřadu práce?

Odpověď (2005-03-02): Dohodu můžete odmítnout. Nejedná se totiž o "vhodné zaměstnání" ve smyslu § 20 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, a není proto důvod pro vaše vyřazení z evidence uchazečů o zaměstnaní na úřadě práce.

129. 2005-02-24 T 10:54 Moji rodiče jsou rozvedeni spoustu let, ale žijí ve společném bytě, otec zde má trvalé bydliště, bohužel má veliké dluhy a mám strach, že byt, který je majetkem mé matky i veškeré zařízení bytu, díky otcovým dluhům by mohla o vše přijít, je možné podniknout nějaké kroky proti tomu, otec nepřispívá na nájem ani na stravu už asi půl roku. Děkuji.

Odpověď (2005-03-01): Pokud je vaše matka výlučným vlastníkem bytu a řádně hradí plnění spojená s užíváním bytu (voda, plyn, elektřina, topení, fond oprav, správa domu, výtah apod.), nemůže o byt přijít. Protože již nejsou s vaším otcem manželé, neodpovídá vaše matka za dluhy bývalého partnera, které nevznikly za trvání manželství. To, že oba stále bydlí ve společném bytě, není z tohoto hlediska rozhodné. Jiná věc je ta, že vlastně váš otec žije na účet vaší matky. Zde by pomohlo jedině soudní rozhodnutí, vydané na základě žaloby podané vaší matkou, kterým by vašemu otci bylo nařízeno, aby přispíval na užívání bytu a platil např. nájem. Pokud však váš otec má jen dluhy, jak uvádíte, je toto řešení pouze teoretické. Užívá-li ovšem otec byt zcela bez právního důvodu (nemá např. nájemní smlouvu nebo dohodu u bezplatném užívání bytu apod.), mohla by ho vaše matka nechat soudně z bytu vyklidit na ulici.

128. 2005-02-24 T 10:45 Poskytla jsem své matce peníze na koupi bytu pod podmínkou, že mi byt zůstane, nyní bych chtěla nechat byt přepsat na sebe, matka s tím souhlasí, co vše pro to musím udělat. Děkuji moc.

Odpověď (2005-03-01): Pokud se jedná o byt v osobním vlastnictví vaší matky, musíte s ní uzavřít darovací smlouvu a nechat tento převod zapsat do katastru nemovitostí. Za tento převod ale budete muset zaplatit darovací daň. Pokud je byt družstevní, musíte spolu s matkou zajít na správu družstva, kde z vás udělají člena družstva namísto vaší matky. Faktem členství v bytovém družstvu vám vznikne i právo na uzavření nájemní smlouvy k bytu. Fakticky bývá proto nájemní smlouva uzavírána na družstvu hned při převodu členského podílu.

127. 2005-02-23 T 12:22 Dobrý den, chtěla jsem se optat - zemřela nám maminka, zůstal po ní družstevní byt, měla tam trvalé bydliště pouze ona (nebyla vlastníkem - není ještě splacena anuita). Až bude vyřízeno dědictví, chtěla bych byt prodat. Nový majitel si bude brát překlenovací úvěr (ze spoření), kde mi budou poslány peníze přímo na účet. Chtěla jsem se optat, zda musím z příjmu platit nějakou daň, případně kolik a na který finanční úřad, zda v místě, kde se nachází byt, nebo v místě mého trvalého bydliště.

Odpověď (2005-03-01): Protože se nebude jednat o převod bytu, ale o "převod členského podílu" nebo ještě přesněji "převod práv a povinností plynoucích z členského podílu v bytovém družstvu", neplatíte žádnou daň z převodu nemovitostí. Peníze, které získáte, jsou ovšem příjmem a podléhají dani z příjmů, kterou zaplatíte na finančním úřadě podle místa vašeho trvalého pobytu až po skončení kalendářního roku. Z peněz, které prodejem bytu získáte, můžete odečíst výdaje, které jste s dosažením tohoto příjmu měla: v tomto případě nabývací cenu členského podílu. Výše daně pak závisí na celkové sumě dani podléhajících příjmů, které v daném roce budete mít (kromě výše uvedeného příjmu za prodej členského podílu nutno zmínit zejména mzdu). Příjem za převod členského podílu by byl zcela od daně z příjmů osvobozen, pokud by k jeho převodu došlo později než za 5 let od doby, kdy jste členský podíl v družstvu získala.

126. 2005-02-23 T 09:56 Hezký den přeji, chci se Vás zeptat, jaká daň se platí při převodu bytu v osobním vlastnictví na syna, také jak vysoká je daň darovací a ještě jestli není lepší byt synovi odprodat. Díky.

Odpověď (2005-03-01): Platí to, co bylo řečeno v odpovědi na obdobnou otázku č. 99. Daňově výhodnější je tedy byt darovat.

125. 2005-02-21 T 09:58 Je možné někde najít formulář na snížení alimentů?

Odpověď (2005-03-01): Žádný závazný formulář neexistuje. Stačí napsat volnou formou žádost na soud, je třeba ji odůvodnit.

124. 2005-02-14 T 14:38 Od roku 2002 jsem vdova se dvěma kluky ve věku 11 a 13 let. Pozůstalost po manželovi je již vyřízena. Přesně za rok od úmrtí mého manžela (tj. v roce 2003) zemřel i manželův otec. Chtěla bych se zeptat, jestli já, resp. moje děti, mají nárok na dědictví po tchánovi (muž žil za svobodna se sestrou a rodiči v rodinném domku). S tchýní nevycházíme nejlépe, je možné, že by nás jako dědice vůbec nenahlásila? Přišlo by se na to? Mohlo by vše připadnout pouze manželově sestře, která s tchýní žije v jedné domácnosti? Děkuji.

Odpověď (2005-02-16): Vy nedědíte nic, ale vaše děti mají ze zákona právo dědit po dědečkovi podíl svého otce. Jak vyplývá z okolností uvedených ve vašem dotazu, dědictví po vašem tchánovi by mělo být správně rozděleno takto: 1/3 vaše tchyně, 1/3 vaše švagrová, 1/6 jeden váš syn a 1/6 druhý váš syn. Zůstavitel (tj. zemřelý tchán) mohl závětí přiznat vašim dětem větší podíl na dědictví, nikoli však menší, jinak by závěť byla neplatná. Vaše děti by nedědily nic pouze v případě, že by zůstavitel vašeho manžela vydědil a to výslovně i s platností na jeho potomky. O všem máte právo být vyrozuměna, abyste se mohla jménem dětí bránit (např. namítnout neplatnost závěti). Řádně konajícímu notáři by skutečnost, že zůstavitel měl syna, který zemřel, avšak zanechal děti, neměla v žádném případě uniknout, i kdybyste se o dědictví nehlásila! Doporučujeme však zeptat se raději na okresním soudě podle místa bydliště zemřelého tchána, který notář byl pověřen projednáním a vyřízením dědictví a u něj se potom s nároky vašich dětí přihlásit.

123. 2005-02-09 T 12:54 Je mi 30 let, od října 2004 jsem po čtyřletém trvání pracovního poměru evidovaná na úřadě práce, v lednu 2005 jsem přišla do jiného stavu, jsem vdaná, muž pracuje. Na jaké zabezpečení mám jako těhotná a nezaměstnaná nárok? A co mohu dělat, až mne z evidence vyřadí, nemyslím si, že by mne někdo ve 3. - 4. měsíci zaměstnal. Děkuji.

Odpověď (2005-02-10): Podle § 23 vyhlášky č. 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, vám může pověřený obecní úřad přiznat jednorázovou peněžitou dávku do výše 15 000 Kč určenou těhotným ženám na úhradu jednorázových mimořádných výdajů, jakož i věcnou pomoc do výše 8 000 Kč. Tyto dávky se však poskytují pouze sociálně potřebným. Dále pokud příjem celé vaší rodiny - pravděpodobně tedy příjem váš a vašeho manžela - nepřesáhne v uplynulém kalendářním čtvrtletí 1,6násobek životního minima a jste nájemcem nebo vlastníkem bytu, v němž jste přihlášena k trvalému pobytu, máte nárok na příspěvek na bydlení vyplácený odbory státní sociální podpory úřadů práce. O tento příspěvek musíte požádat na formuláři, který je k dispozici na zmiňovaném odboru státní sociální podpory. Životní minimum vaší rodiny lze vypočítat zde. Pokud příjem vaší rodiny nebude dosahovat ani životního minima, požádejte o další pomoc - sociální příspěvek odbor sociálních věcí pověřeného obecního úřadu. Po porodu vám bude opět na základě vaší žádosti podané na příslušném formuláři vyplaceno odborem státní sociální podpory úřadu práce porodné, vyplácen přídavek na dítě a rodičovský příspěvek, eventuálně též sociální příplatek.

122. 2005-02-08 T 11:11 Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, jak mám napsat výpověď z pracovního poměru?

Odpověď (2005-02-10): Jde-li o výpověď, kterou dává zaměstnanec zaměstnavateli, stačí jednoduchá formulace: "Dávám tímto výpověď z pracovního poměru. Dne ... jméno a podpis". Tuto výpověď je třeba doručit zaměstnavateli a raději mít o tom doklad, například tím způsobem, že na kopii výpovědi vám ten, kdo je za zaměstnavatele oprávněn přijímat písemnosti, uvede "Doručeno dne ... " a podepíše se, případně připojí i razítko organizace. Pokud to zaměstnavatel učinit odmítá, nejlépe poslat mu výpověď poštou v obálce s dodejkou neboli doručenkou. Výpovědní lhůta trvá dva měsíce a začne běžet 1. dne kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi. Pokud byste například výpověď doručila zaměstnavateli 10. února, začne výpovědní doba běžet 1. března a poslední den vašeho pracovního poměru bude 30. duben.

121. 2005-02-07 T 17:51 Jelikož jsem neuvedla otce svého dítěte a ze životního minima mi strhávají 700 Kč pro neuvedení otce, mohla bych se dohodnout se svými rodiči, aby mi dávali výživné např. 200 - 300 Kč? Jde to, kdybych si podala žalobu k soudu a výživné žádala na svých rodičích? Nebo jak to udělat? Stačilo by zajít na sociální odbor (bez soudu) a tam se dohodnout se sociální pracovnicí, že mi rodiče budou platit výživné? V případě, že ano, na jaké nejnižší částce bychom se mohli dohodnout, když je synovi 7 let. A pokud to nejde, mohla bych se odvolat proti rozhodnutí, kde mi strhávají fiktivní výživné a požádat o jeho snížení např. proto, že jsem dlouhodobě nezaměstnaná a nejsem si schopna sama vlastním přičiněním zvýšit příjem? Děkuji.

Odpověď (2005-02-10): Částka 700 Kč vám není podle našeho názoru strhávána jako pokuta, ale jako peníze, o nichž si sociální pracovnice myslí, že byste měla požadovat právě a jen po otci svého dítěte. Obáváme se proto, že výplata výživného rodiči sociální pracovnici neobměkčí. Samozřejmě vám ale rodiče mohou penězi přispívat a pokud nejste schopna sama se živit, mají dokonce přímo vyživovací povinnost vůči vám i vašemu synovi - stanoví tak § 85 až 90 zákona č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů. Kolik má takové výživné činit, nelze stanovit jen na základě věku vašeho dítěte, vždy se odvíjí v závislosti na vašich potřebách a na životní úrovni vašich rodičů. Proti rozhodnutí o strhávání fiktivního výživného se můžete odvolat ve lhůtě 15 dnů od jeho doručení, potom už ne. Pokud se ovšem změní vaše životní poměry, můžete podat novou žádost.

120. 2005-02-07 T 10:30 Jsme manželé, bydlíme v nájemním bytu a příští měsíc podepíšeme smlouvu o jeho odkoupení do osobního vlastnictví. Manžel se rozhodl svou část bytu darovat mně, abych byla majitelem celého bytu. Nevíme, jak nejlépe postupovat při sepsání darovací smlouvy, zda musíme zaplatit nějakou daň a jakou. Trvalé bydliště máme oba na této adrese více jak dva roky. Jak tedy postupovat, nejdříve podepsat smlouvu, zapsat se do katastru jako spoluvlastníci a potom sepsat smlouvu darovací a zapsat do katastru pouze mne jako majitele? Byt odprodává město a tedy oběma dohromady. Jak postupovat při placení daně?

Odpověď (2005-02-10): K transakci můžete přistoupit teprve poté, co bude vaše vlastnické právo obou manželů k bytu zapsáno do katastru nemovitostí. Předpokládáme, že byt vám město převádí do společného jmění manželů. Podstatou tohoto institutu (narozdíl od podílového spoluvlastnictví) je fakt, že každý z manželů vlastní celou věc - v tomto případě byt, nikoli jen jednu její ideální polovinu. Nemůže vám tedy váš manžel část bytu darovat, když už jej celý vlastníte. Co ale váš manžel udělat může, je vzdát se celého svého vlastnictví k bytu. To se provádí tzv. zúžením společného jmění manželů. K sepsání tohoto aktu však musíte navštívit notáře a za sepsání notářského zápisu mu zaplatit. Výhodou toho na druhou stranu je, že se za zúžení společného jmění manželů neplatí žádná darovací daň ani daň z převodu nemovitostí, neboť, jak bylo vysvětleno v úvodu, formálně nic jako manželka nezískáte, protože už nyní všechny věci patřící do společného jmění manželů vlastníte celé.

119. 2005-02-02 T 13:26 Dobrý den, půjčil jsem peníze a mám podepsaný dluhopis a i směnku. Chci podat k soudu návrh na vydání platebního rozkazu. Existuje nějaký tiskopis a je tento postup správný? Děkuji.

Odpověď (2005-02-07): Směnka je vysoce formální, téměř by se dalo říci rituální právní úkon. Aby směnka byla směnkou, musí obsahovat potřebné náležitosti - viz u směnky cizí čl. 1 § 1 a 2 zákona č. 191/1950 Sb., zákon směnečný a šekový, ve znění pozdějších předpisů, a u směnky vlastní čl. 1 § 75 a 76 téhož zákona. Potom je ještě nutné nechat směnku protestovat. Protestaci směnky provádí soudy, notáři, teoreticky i obecní úřady (nelze doporučit). Protestace není nutná, pokud je na směnce poznámka "bez protestu" nebo pokud máte směnku vlastní a žalovaným má být přímo ten, kdo směnku ve váš prospěch vystavil (přímý směněnečný dlužník). Jsou-li tyto náležitosti splněny, je žaloba neboli návrh na vydání směnečného platebního rozkazu poměrně jednoduchá a řízení rychlé. Návrh na vydání směnečného platebního rozkazu nemá stanovený formulář. Podává se ke krajskému soudu podle místa splatnosti směnky. Musí obsahovat jména, adresy a pokud možno i data narození či rodná čísla žalobce a žalovaného, popis směnky a v závěru petit: požadavek na zaplacení peněžité částky ze směnky plynoucí, např. "50 000 Kč s příslušenstvím" - ono "příslušenství" zahrnuje šestiprocentní úroky z prodlení, náklady případného protestu, tzv. zvláštní odměnu ve výši 0,33 % z dlužné částky, dále je vhodné požadovat i náhradu nákladů soudního řízení včetně nákladů případného právního zastoupení. K návrhu se přikládá originál směnky a protestní listina, bylo-li nutno směnku protestovat. Proti soudem vydanému směnečnému platebnímu rozkazu může žalovaný podávat pouze námitky, a to jen ve lhůtě 3 dnů od doručení rozkazu. Pokud byste se svými nároky ve věci směnky neuspěl, můžete se pustit do normálního soudního sporu na základě dlužního úpisu. Zde se žaloba podává k soudu okresnímu podle místa bydliště dlužníka, příslušenství v tomto případě zahrnuje pouze zákonné úroky z prodlení.

118. 2005-01-31 T 22:06 Jsem rozvedená, zajímalo by mě, jak vypořádat společný majetek. Manželovi zůstalo téměř vše a v bytě vyměnil zámek. Co má obsahovat návrh na vypořádání majetku a kolik budu platit, když musím návrh podat já? Děkuji za odpověď.

Odpověď (2005-02-05): Návrh na vypořádání společného jmění manželů učiněný k soudu musí především obsahovat vaši představu rozdělení majetku. Přitom vycházejte z toho, že v zásadě podíly obou manželů na majetku patřícím do společného jmění jsou stejné. Každý z manželů je ovšem oprávněn požadovat, aby mu bylo uhrazeno, co ze svého vynaložil na společný majetek, a je povinen nahradit, co ze společného majetku bylo vynaloženo na jeho ostatní majetek. Stejně tak vyjděte z toho, že závazky (dluhy) obou manželů vzniklé za trvání manželství jsou povinni manželé splnit rovným dílem. Při návrhu vypořádání přihlédněte k potřebám nezletilých dětí, k tomu, jak se každý z manželů staral o rodinu, a k tomu, jak se zasloužil o nabytí a udržení společného jmění. Při určení míry přičinění vezměte zřetel i k péči o děti a k obstarávání společné domácnosti. Návrh je třeba podat do tří let od zániku manželství. Soudní poplatek činí 1000 Kč + 3000 Kč za každou nemovitost, která je předmětem návrhu. Návrh ovšem můžete podat i bez zaplacení soudního poplatku, soud sám vypočítá správnou výši poplatku a vyzve vás k zaplacení. V návrhu dále žádejte, aby soud uložil manželovi uhradit vám náhradu nákladů řízení včetně náhrady za soudní poplatek. Tyto náhrady vám budou přiznány plně, pokud budete mít se svým návrhem na rozdělení majetku úspěch.

117. 2005-01-31 T 15:39 Se sestřenicí máme spoluvlastnické podíly na pozemkových parcelách. Ona mně je nabídla ke koupi. Neměla jsem dost peněz, a tak jsem jí odpověděla, že uplatňuji předkupní právo jen na část pozemků a na ostatní že předkupní právo neuplatňuji. Ona mi odpověděla, že si ty pozemky, které já chci koupit, nechá ve spoluvlastnictví. A na základě toho, že na další pozemkové parcely neuplatňuji předkupní právo, nabídne pozemky jiným zájemcům. Na katastru mi řekli, že pokud jde o prodej spoluvlastnických podílů, musím být podepsaná na kupní smlouvě i já jako spoluvlastník. Chci se proto zeptat, jestli je to tak. Když kupní smlouvu nepodepíšu, hrozí mi něco? Může to teda vůbec bez mého souhlasu prodat? Chtěla jsem se s ní dohodnout, ale nezvedá mi telefony. Děkuji.

Odpověď (2005-02-02): Nabídku k využití předkupního práva vám sestřenice musí předložit tak, aby jejím přijetím z vaší strany se nabízené využití předkupního práva stalo hotovou věcí (ne aby si to pak sestřenice "mohla rozmyslet"). Nabídka k využití předkupního práva by tedy měla mít například formu návrhu kupní smlouvy na spoluvlastnický podíl k pozemkům. Zdá se tedy, že ve vašem případě nešlo o skutečnou nabídku k využití předkupního práva ve smyslu zákona, ale jen o jakési "předběžné testování", které má jen sporný právní význam. Za podmínky, že nabídku k využití předkupního práva učiní vaše sestřenice řádně a vy toto využití předkupního práva odmítnete, tj. není-li dohodnuta mezi sestřenicí a vámi jiná doba, nezaplatíte za sestřenicí nabídnuté pozemky do 2 měsíců od učinění nabídky, pak sestřenice může svůj spoluvlastnický podíl prodat dalším osobám, nikoli však za výhodnějších podmínek (zejména cenových), než nabídla vám. Narozdíl od katastrálního úřadu jsme názoru, že k tomu už pak váš souhlas nepotřebuje. Pro vás z případného prodeje vyplývá, že namísto vaší sestřenice by se stal spoluvlastníkem pozemků kupující.

116. 2005-01-31 T 15:28 Dobrý den, nyní jsem na úřadě práce a dali mi doručenku do fabriky. Tam mně řekli, že mě přijmou. Dozvěděla jsem se, že tam mají tvrdé normy a někdy dochází i k tzv. šikaně. Chci se zeptat, zda musím nastoupit a když mi tato práce - i když je v mém oboru - nebude vyhovovat, zda můžu dát výpověď ve zkušební době a to bez udání důvodu a pak opět jít na úřad práce. Nebo vůbec nemůžu já osobně dát výpověď, aby mě opět zaregistrovali? Jsem samoživitelka se sedmiletým synem a nerada bych udělala něco nesprávně, abychom nezůstali úplně bez peněz. Děkuji.

Odpověď (2005-02-02): Ve vašem případě nastoupit v podstatě musíte, jinak by vás úřad práce ve smyslu § 30 odst. 2 písm. a) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, vyřadil z evidence uchazečů o zaměstnání a neměla byste nárok na podporu v nezaměstnanosti. Zpět by vás směli do evidence zařadit nejdříve po půl roce. Odejít ze zaměstnání ve zkušební době nebo i později na základě výpovědi můžete. Je ale třeba si uvědomit, že proto, abyste znovu mohla pobírat podporu v nezaměstnanosti, je potřeba v posledních 3 letech před přiznáním podpory alespoň 12 měsíců pracovat. Pokud tuto podmínku splníte a vydržíte u nového zaměstnavatele déle než 3 měsíce, obdržíte podporu v nezaměstnanosti opět po celých 6 měsíců (samozřejmě pokud se do té doby nenajde vhodná práce). Jinak ale doba podpory naváže na dobu pobírání podpory v nezaměstnanosti předtím, než jste nastoupila na nové místo a je tedy vyplácena po dobu kratší.

115. 2005-01-31 T 10:16 Dobrý den, jak mám postupovat, chci-li prodat svůj družstevní byt (malé družstvo vzniklé po privatizaci bývalých obecních domů) a zároveň za vyšší částku koupit větší byt v našem domě? Jak má vypadat smlouva o prodeji a koupi bytu, abych mohla požádat o poskytnutí úvěru ze stavebního spoření na rozdíl částek? Chci do stavebního spoření vložit částku za můj byt, ve kterém zatím stále bydlím. Děkuji za odpověď.

Odpověď (2005-02-02): Ve vašem případě se patrně nejedná o "prodej" či "koupi" bytu, ale o "převod členských práv a povinností v družstvu", z něhož vyplývá právo nájmu bytu (samozřejmě za předpokladu, že po splacení anuity vám nebyl byt převeden do soukromého vlastnictví). Úvěr ze stavebního spoření je ovšem možné čerpat jak na úhradu zmiňovaného převodu členských práv a povinností v družstvu, tak i na koupi bytu. Konkrétní požadavky na znění smlouvy vám ale musí sdělit poradce stavební spořitelny, u níž chcete úvěr čerpat.

114. 2005-01-28 T 10:09 Bydlím v domě, který vlastní podnik a ten se chystá dát byty k odkoupení. Bylo mi nabídnuto byt koupit, ale já na byt nemám finanční prostředky. Byt splácet mi nabídnuto nebylo. Co se stane, když byt neodkoupím? Může mě nový majitel vystěhovat bez náhradního bydlení? A pokud ne, jakou náhradu mi musí poskytnout. Moc děkuji za odpověď.

Odpověď (2005-02-02): Pokud si byt nekoupíte a koupí ho někdo jiný, vstoupí v plném rozsahu do práv a povinností původního pronajímatele (podniku). I nadále budete nájemníkem a automaticky bude platit dál vaše původní nájemní smlouva.

113. 2005-01-24 T 06:50 Přes můj pozemek vedou inženýrské sítě, jedná se o vodovod, podzemní vysoké napětí a plyn. Sítě jsou samozřejmě ošetřeny věcným břemenem. Vzhledem k tomu, že ochranná pásma těchto sítí částečně pozemek znehodnocují, zajímám se o možnost např. pronájmu či jiné formy úhrady ze strany vlastníků těchto sítí. Sítě jsou vybudovány asi před dvaceti lety za předchozího majitele pozemku. Děkuji.

Odpověď (2005-02-02): Podívejte se do smluv o zřízení věcného břemene, zda z nich nevyplývá nárok na platbu ze strany provozovatelů sítí za oprávnění plynoucí z věcného břemene. Pokud by tomu tak nebylo, pokud by v konkrétním případě právo na bezúplatné zřízení věcného břemene nevyplývalo přímo ze zákona a pokud by nebyla náhrada za věcné břemeno poskytnuta ani jednorázově při zřízení věcného břemene, můžete se hypoteticky pokusit dosáhnout soudního zrušení věcného břemene pro rozpor s dobrými mravy. Jinak ale pozemek na vás přešel už s věcnými břemeny, tudíž jste měl počítat už při pořízení pozemku s tím, že tam jsou a že z toho plynou vámi naznačená znehodnocení.

112. 2005-01-19 T 08:13 S manželem máme byt v osobním vlastnictví pořízený před uzavřením manželství. Na katastru nemovitostí jsme zapsáni oba rovnou polovinou. Též mám kupní smlouvu na polovinu bytu. V bytě mám trvalé bydliště s dvěma nezletilými syny. Manžel tam trvalé bydliště nemá ani nikdy neměl a zároveň se tam nezdržuje. V současné době probíhá žádost o rozvod manželství. Chtěla bych se optat, jestli můžu nějakým způsobem zamezit manželovi vstup do bytu. A jak postupovat, když bych chtěla manžela vyplatit, ale on s tím nesouhlasí.

Odpověď (2005-02-02): Nikoho zásadně nelze nutit, aby setrvával ve spoluvlastnickém vztahu. Nezbývá vám proto než podat žalobu na zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví k okresnímu soudu příslušnému podle adresy bytu, o který jde. V žalobě navrhněte zrušení spoluvlastnictví s tím, že byste si byt ponechala a manžela vyplatila z důvodu, že máte malé děti, v bytě máte dlouhodobě trvalé bydliště, manžel se v bytě nezdržuje a nikdy tam neměl trvalý pobyt. V žalobě rovněž žádejte, aby soud uložil žalovanému manželovi uhradit vám náhradu nákladů řízení včetně náhrady za soudní poplatek, který s podáním žaloby budete muset zaplatit. Na základě vaší žaloby soud potom byt přikáže do vašeho výlučného vlastnictví a manželovi stanoví finanční náhradu. Zamezit manželovi ve vstupu do bytu můžete nejjednodušeji tím, že vyměníte zámek u vstupních dveří.

111. 2005-01-18 T 13:57 Do srpna 2004 jsem byla na rodičovské dovolené (do 4 let věku dítěte). Od září 2004 jsem vedena u úřadu práce - jsem nezaměstnaná a je mi vyplácena podpora v nezaměstnanosti. Nyní od ledna 2005 jsem znovu těhotná a chci se zeptat, jelikož mi v únoru končí výplata podpory, jestli mám nárok na nějaké sociální dávky (manžel pobírá plat 10.000,- Kč), dále jestli mi bude vyplaceno porodné, další mateřská atd.

Odpověď (2005-01-26): Za prvé máte nárok na dávky státní sociální podpory, které v současnosti vyplácejí odbory státní sociální podpory úřadů práce. Ve vašem případě by se mohlo jednat o příspěvek na bydlení, sociální příplatek a přídavek na dítě (nepobírá-li jej již ovšem na dítě manžel). Po porodu vám bude vyplaceno porodné a vyplácen další přídavek na dítě a rodičovský příspěvek. O všechny tyto dávky ovšem musíte požádat. Informace a formuláře Vám poskytnou na příslušném odboru státní sociální podpory úřadu práce. Pokud byste ani se státní sociální podporou nemohli vystačit, můžete se obrátit o další pomoc na odbor sociálních věcí městského úřadu obce s rozšířenou působností. Příslušná sociální pracovnice je oprávněna provést i prohlídku domácnosti a na základě toho případně poskytnout finanční prostředky, např. příspěvek na výživu dítěte a další. Podpora v tomto směru však není příliš jistá, neboť životní minimum vaší rodiny je nyní 9 580 Kč. Plat vašeho manžela společně s dávkami státní sociální podpory, na které máte nárok, tak patrně převýší hladinu sociální potřebnosti.

110. 2005-01-18 T 13:00 Zajímalo by mě, zda musím nějakým způsobem žádat o dědictví po zemřelé mamince nebo budu automaticky pozván k dědickému řízení. A jaká je asi doba, než by se řízení po úmrtí mělo konat. Děkuji za odpověď.

Odpověď (2005-01-26): O dědictví žádat zpravidla nemusíte, soud o úmrtí maminky vyrozumí matrika. Když se ale budete zajímat, rozhodně nic nezkazíte. Na soudě vám povědí, kterému notáři bylo řízení o dědictví přiděleno. S ním se pak můžete domluvit na dalším postupu. V případě vaší nečinnosti vás časem notář o dědickém řízení vyrozumí sám. Lhůtu je těžké odhadnout - záleží případ od případu, řádově se jedná o měsíce.

109. 2005-01-17 T 11:25 Pohlíží zákoník práce na rodiče s dítětem svěřeným do střídavé péče jako na samoživitele? Díky.

Odpověď (2005-01-26): Zákoník práce pojem "samoživitel" nezná. Snad se má jednat o "osamělého zaměstnance". Takovými jsou dle § 274 zákoníku práce "neprovdané, ovdovělé nebo rozvedené ženy, svobodní, ovdovělí nebo rozvedení muži a ženy i muži osamělí z jiných vážných důvodů, nežijí-li s druhem, popřípadě s družkou". Z hlediska definice tedy nezáleží na tom, zda má osamělý zaměstnanec dítě či nikoli. Ze samotného faktu osamělosti ovšem dle zákoníku práce žádná práva neplynou. Vždy se vztahují k dětem. Zde je potom nutno věnovat pozornost tomu, kdy zákoník práce hovoří o "trvalé péči o dítě" - sem by střídavá výchova dítěte patrně nespadala, a kdy jen o "péči o dítě" - kam by se střídavá výchova zařadit dala. Ještě dodejme, že práva plynoucí z "péče o dítě" nejsou vždy podmiňována "osamělostí" zaměstnance.

108. 2005-01-14 T 9:38 Bydlím v dosud nezatepleném panelovém domě v posledním poschodí. Slyšel jsem, že uživateli bytu v posledním poschodí je poskytována sleva při vyúčtování dodávky tepla. Rád bych věděl, zda je to pravda. Jestli ano, tak podle jaké normy? Děkuji.

Odpověď (2005-01-26): Paragraf 4 odst. 3 vyhlášky č. 372/2001 Sb., kterou se stanoví pravidla pro rozúčtování nákladů na tepelnou energii na vytápění a nákladů na poskytování teplé užitkové vody mezi konečné spotřebitele, stanoví, že "spotřební složku rozdělí vlastník mezi konečné spotřebitele úměrně výši náměrů měřičů tepelné energie nebo indikátorů vytápění s použitím korekcí a výpočtových metod, které zohledňují i rozdílnou náročnost vytápěných místností na dodávku tepelné energie danou jejich polohou". Zároveň má vlastník podle § 7 odst. 2 písm. g) téže vyhlášky povinnost uvést ve vyúčtování mj. "koeficienty a součinitele použité pro přepočty odečtů měřičů tepelné energie nebo indikátorů vytápění u konečného spotřebitele". Samotné koeficienty však ve vyhlášce nenajdete, jsou svěřeny technickým, nikoli právním normám. Dále nutno připomenout, že uvedeným způsobem se rozpočítává spotřební složka nákladů na tepelnou energii, která tvoří 50 - 60 % nákladů na teplo vynaložených v celém domě, zatímco složka základní, která tvoří 40 - 50 % nákladů na teplo vynaložených v celém domě, se vypočítává podle podlahové plochy bytu bez ohledu na jeho polohu v domě.

107. 2005-01-13 T 16:54 Žiji sama v nájemním bytě se svou sedmiletou dcerou, která nemá uvedeného otce, tudíž jsem samoživitelka. Doposud mi bylo z životního minima strháváno 1000 Kč jako výživné, které, protože neznám otce, samozřejmě nedostávám. V listopadu jsem přišla o místo a musela opět žádat o doplacení do minima, ale nová pracovnice městského úřadu po mně žádá doložení otcovství, nebo určení nějaké částky od okresního úřadu (kde mi řekli, že s tím nemají nic společného a rozhodují o tom jen pracovnice úřadu mého bydliště), kterou by mi mohla strhávat z životního minima jako výživné. V době, kdy byla dcera miminko, jsem žila krátce s přítelem a to je mi neustále předkládáno a neustále mě pracovnice městského úřadu nutí k žalobě na určení otcovství. K tomu já nemohu přistoupit, jelikož mé důvody, proč jsem tak neučinila již dříve, byly velmi vážné a nebyl to hloupý rozmar či snaha něco získat. Nevím, jak mám postupovat, abych dostala alespoň životní minimum a měla z čeho zaplatit byt a nejnutnější potřeby, dokud se mi nepodaří získat zaměstnání. Také by mě zajímalo, na základě čeho se určuje výše výživného, které mi bylo strháváno? Mám kamarádku v podobné situaci a té bylo určeno pomyslné výživné mnohem nižší. Jak je to možné? Opravdu rozhoduje jen to, jak moc se ten či onen potřebný pracovnici městského úřadu jeví?

Odpověď (2005-01-26): Platí to, co bylo řečeno v odpovědi na obdobnou otázku č. 102 (viz níže).

106. 2005-01-14 T 10:02 Je pravda, že ve Slovenské republice byly zrušeny částečné a plné invalidní důchody, resp. již se nerozlišují? Mohou tito poživatelé invalidních důchodů pracovat? Děkuji.

Odpověď (2005-01-26): I nadále se výše invalidního důchodu odvozuje od míry "procentuálního poklesu schopnosti vykonávat výdělečnou činnost" ve srovnání se zcela zdravým člověkem - nárok na invalidní důchod začíná na 40% poklesu této schopnosti. Avšak až v případě poklesu nad 70 % počítá se důchod jakoby plně invalidní, i když - je to pravda - formálně už se na Slovensku nečiní rozdíl mezi částečným invalidním důchodem a invalidním důchodem. Obecně tam poživatelé invalidních důchodů pracovat mohou.

105. 2005-01-09 T 11:55 Můj otec má syna, kterého si pořídil mimo manželství. O otcovství probíhal soud. Navrhovatelka měla pohlavní styk se čtyřmi muži najednou. Soud určil otcovství mému otci. Chci se zeptat, zda má tento syn právo na dědictví po otci a zda by ho mohl vydědit z důvodů, že o něj neprojevuje zájem, jaký by jako potomek projevovat měl. Ten jeho syn má již syna, tak zda by musel do listiny o vydědění napsat i jeho. A pokud by se listina sepisovala na stroji, zda tam musí být podepsáni 2 svědci, kteří potvrdí pravost jeho vůle. Děkuji.

Odpověď (2005-01-10): Ano, všechno je tak, jak říkáte. Je-li pravda, že syn neprojevuje o svého otce zájem, jaký by jako potomek projevovat měl (blíže k tomu odpověď na dotaz č. 57), pak jej váš otec může vydědit. Současně může výslovným prohlášením do tohoto vydědění zahrnout i potomky vyděděného. Neučinil-li by tak, dědili by ovšem tito potomci namísto vyděděného, a to případně až i žijící vnuci vyděděného syna. Pokud nebude listina o vydědění napsána vlastnoručeně zůstavitelem, musí ji zůstavitel vlastnoručně podepsat a před dvěma svědky současně přítomnými výslovně projevit, že listina o vydědění obsahuje jeho vůli. Svědci se pak musí na listinu rovněž podepsat. Svědky nemohou být osoby zúčastněné na věci, tj. zejména ne ostatní v úvahu přicházející dědici.

104. 2005-01-09 T 11:45 Žiji s přítelem ve svém domě již 4 roky, nikde jsem ho neuváděla jako druha ani zde nemá trvalý pobyt. Mám syna,který žije s námi, ale přítel není jeho otec. Měl by přítel po mé smrti nárok na dědictví? A já nárok na jeho dědictví, když nemá vlastní děti?

Odpověď (2005-01-10): Váš přítel při dědědní jen podle zákona nemá nárok ani na část dědictví, ledaže byste se za něho provdala nebo svého syna ze zákonem stanovených důvodů vydědila (k tomu blíže odpověď na dotaz č. 14). Nepřistoupíte-li k vydědění, můžete za předpokladu, že je váš syn již plnoletý, příteli odkázat až polovinu svého majetku závětí. Není-li ovšem ještě váš syn plnoletý, bude závěť do dosažení synovy plnoletosti neúčinná. Protože váš přítel nemá vlastní potomky, může vám odkázat celý svůj majetek závětí. Nesepíše-li závěť, dědila byste po něm společně s jeho rodiči, pokud dosud žijí, jinak s přítelovými sourozenci, případně s dětmi již nežijícího sourozence. Shrnuto: Na část dědictví po vašem příteli máte nárok vždy, bez sepsání závěti přítelem ve váš výlučný prospěch byste však celý jeho majetek dědila pouze v případě, že by nežili ani jeho rodiče, ani jeho sourozenci, ani by neměl žádné neteře a synovce.

103. 2005-01-09 T 11:32 Jedná se o struhu za mým plotem. Z jedné strany - od sousedky je vyzděná kameny, z mé strany též kameny a mám tam kamenné sloupky, podezdívka se mi bortí a ona mi tvrdí, že ta podezdívka - strana jedné struhy je moje, a že si to musím opravit. Plot je ode mne napravo. Chci se zeptat, zda bych na ní mohla požadovat polovinu nákladů na opravu nebo zda by si to neměla opravit sama. V mém listu vlastnictví není plot ani struha zaznamenána. Naopak struha je na jejím pozemku. Děkuji.

Odpověď (2005-01-10): Dnes již neplatí zásada o vlastnictví či povinnosti údržby oplocení podle stran. Na údržbě společného plotu či jiných hraničních elementů se musí sousedé dohodnout. Pokud by ovšem struha včetně břehu byla výlučně na pozemku vaší sousedky, byla by pak oprava struhy jen záležitostí vaší sousedky.

102. 2005-01-09 T 11:22 Chtěla bych se zeptat: Neuvedla jsem otce svého dítěte, jelikož neznám jeho totožnost. Nyní je synovi 7 let. Já jsem bez práce a se synem žiji sama, tudíž pobírám sociální dávky. Vypočítali mi životní minimum a z něho mi strhávají 700 Kč na výživné. První 2 roky mi dávali životní minimum celé, ale pak mi sociální pracovnice řekla, že pokud neuvedu otce, tak mi výživné strhnou. Mají na to vůbec nárok a podle čeho určují, kolik budou strhávat?

Odpověď (2005-01-10): Jakýsi nárok na snížení vyplácených sociálních dávek ze strany úřadu zde existuje. Pravděpodobně se opírá o skutečnost, že podle § 1 odst. 1 zákona č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti, ve znění pozdějších předpisů, se za sociálně potřebného považuje ten, kdo si mj. nemůže zvýšit příjmy "vlastním přičiněním". Za vlastní přičinění se podle § 1 odst. 3 písm. b) tohoto zákona považuje i to, že žádáte na otci vašeho dítěte výživné na toto dítě. To je vám totiž otec dítěte povinen platit podle zákona o rodině. Sociální pracovnice by ovšem měly zohlednit, že zákon zde zároveň říká, že uplatnění těchto nároků se po sociálně potřebné osobě nepožaduje, pokud se "nepovažuje za možné je po občanu spravedlivě žádat". Neznáte-li tedy otce dítěte (a ani nemáte možnost jej zjistit), těžko pak na tomto neznámem otci můžete žádat výživné, možnost zvýšit si takto "vlastním přičiněním" svůj příjem nemáte a pak je tedy těžko představitelné, jak to po vás úřednice mohou "spravedlivě žádat". Částka, kterou vám úřednice strhávají, je pravděpodobně dána pouze rámcově ustanovením § 4 odst. 3 zákona o sociální potřebnosti, kde se říká, že "při rozhodování o výši jednorázové nebo měsíčně se opakující peněžité nebo věcné dávky se přihlíží k částkám životního minima, ke skutečným odůvodněným nákladům na zabezpečení výživy a ostatních základních potřeb a nezbytných nákladů na domácnost posuzovaného občana (společně posuzovaných osob), k výši příjmu a k majetkovým poměrům."

101. 2005-01-07 T 21:12 Chtěl bych se zeptat, jestli mé manželce, která má cizí státní příslušnost, ale trvalý pobyt v Čechách, po narození dítěte náleží porodné a rodičovské dávky. Já jsem občan České republiky. Děkuji.

Odpověď (2005-01-10): Ano.

starší dotazy | zpět na úvodní stranu poradny