Lípa 2

Dopravní klub Česká Lípa, organizační složka

Zpět na úvodní stranu Lípy 2

Mikrobus IVECO na lince č. 206
Mikrobus IVECO na lince č. 206 směr Sídliště Lada.

 • Stránky dopravního klubu
  Nezávislá prezentace městské hromadné dopravy v České Lípě a integrované dopravy IDOL

 • Ceska Lipa Transportation Club
  Independent site of the Ceska Lipa Municipal Mass Transit and IDOL Integrated Transport

 • Saobračaj Crna Gora
  Bar, Šušanj, Sutomore, Čanj, Utjeha, Budva, Sv. Stefan, Petrovac - městská doprava/muni transit, černohorské dráhy/Montenegro Railways

O našem klubu

Dopravní klub byl založen, protože českolipská hromadná doprava v nedaleké minulosti trpěla nejedním zásadním nedostatkem. I dnes, kdy veřejná doprava funguje celkem dobře, se setkáváme s problémy vyžadujícími vhodná řešení. S rozvojem města se rozvíjejí i dopravní potřeby, které je třeba monitorovat a adekvátně na ně reagovat.

Za provoz dopravy je obecně zodpovědná radnice, koordinaci a rozvoj dopravního systému má však v praxi na starosti jediný dopravní specialista. A tak my, členové dopravního klubu, den co den monitorujeme veřejnou dopravu v České Lípě, sledujeme názory a potřeby současných i potenciálních cestujících, evidujeme případné nedostatky a na základě znalostí místních poměrů a zkušeností i z jiných podobných měst připravujeme zlepšovací návrhy. Pravidelně jednáme s vedením města, odborem dopravy i s dopravní společností a předkládáme jejich zástupcům podklady pro zkvalitňování dopravy a její rozvoj. Podporujeme veřejnou hromadnou dopravu snadno přístupnou pro zdravé i handicapované cestující a chtěli bychom přispět i ke zlepšení pracovních podmínek, pohodlí a bezpečnosti řidičů.

V současnosti (2019/20) usilujeme především o:

 • znovunavázání spolupráce s vedením města Česká Lípa a odborem dopravy Městského úřadu Česká Lípa
 • zrychlení jednotlivých linek prostřednictvím nástupu do autobusů všemi dveřmi
 • prohloubení integrace příměstské autobusové a vlakové dopravy s městskou hromadnou dopravou
 • řádné stanovení podmínek organizace dopravy a vybavení vozidel MHD; chceme plně nízkopodlažní vozy
 • řádnou funkci infopanelů v autobusech MHD
 • výstavbu nového centrálního terminálu veřejné dopravy v České Lípě u nového vlakového nádraží
 • standardizovaný vzhled označníků zastávek v České Lípě
 • zachování taktového systému dopravy ve všedních dnech
 • posílení rozsahu městské hromadné dopravy o víkendech
 • zamezení experimentům zhoršujícím dopravní obslužnost na železniční trati do Liberce
 • zajištění obsluhy centra města
 • optimalizaci dopravy do okrajových částí města

Co se již podařilo (z priorit pro předchozí léta):

 • aktualizace smluvních přepravních podmínek
 • zavedení roční předplatní jízdenky
 • prodloužení platnosti jednotlivé jízdenky ze 45 na 60 minut
 • plná obnova funkčního vlakového spojení České Lípy s Libercem
 • systematické a dlouhodobě platné názvy zastávek v České Lípě
 • plně taktový provoz s prioritní obsluhou sídlišť
 • navázání městské hromadné dopravy na vlaky
 • včasné informační a propagační pokrytí městské hromadné dopravy
 • funkční systém pro nevidomé
 • nepodjíždění
 • zdokonalování prokladu spojů z jednotlivých přepravních proudů

Aktuální námi zpracované materiály

Starší námi zpracované materiály (pro informaci / not up-to-date)