Stav členské základny

výroční zpráva a sborník 2000

Občanské sdružení Lípa 2 dynamicky rozvíjí svou členskou základnu. Ke dni vzniku sdružení (31. března 2000) se jeho členy stali všichni členové přípravného výboru sdružení.

Sdružení Lípa 2 se již ve svých stanovách definuje jako sdružení dětí a mládeže - právem. Členové ve věkové kategorii děti a mládež (tedy do stáří 26 roků) tvořili ke konci roku 2000 tři pětiny všech členů Lípy 2. Sdružení ovšem usilovalo o další zvýšení podílu dětí a mládeže v členské základně, a to minimálně na 70 %. Je logické, že tohoto stavu se dociluje postupně. Zpočátku se členové rekrutují z řad zkušených charismatických osobností, které by byly schopny sdružení provést obtížným obdobím jeho vzniku. V této první době nelze přirozeně hledět jenom na věk, rozhodující je kvalita konkrétního člověka. Teprve na okruh těchto osobností se "nabalují" řadoví členové.

To ovšem v žádném případě neznamená, že by sdružení vyvíjelo činnost pouze ve prospěch svých členů. Bylo by to koneckonců i v rozporu s článkem II stanov, kde se definují cíle sdružení. Nikde se tam nehovoří o tom, že by sdružení své cíle plnilo jenom ve vztahu ke svým členům, spíše jde o to, že se tak děje jejich prostřednictvím. Proto se v převážné části aktivit Lípa 2 neohlíží, zda jsou účastníci či příjemci těchto činností členy sdružení nebo ne, zohledňují se především jiná kritéria. Teprve na základě vlastního poznání či přesvědčení, že členství v Lípě 2 by bylo prospěšné a napomáhalo dobré věci, stávají se jedinci členy Lípy 2.

Z výše uvedeného hlediska nemá Lípa 2 ambice být sdružením s masovou členskou základnou. Tento záměr sdružení je však poněkud znesnadňován až nadměrným uplatňováním hlediska počtu členů například v dotačních programech státu. Protože však Lípa 2 nechce být na státu závislá, nehodlá ani nadále navyšovat počet svých členů takříkajíc za každou cenu. Sdružení však bude působit ve prospěch zohlednění vícekriteriálních hledisek "prospěšnosti činnosti" občanských sdružení, byť uznává, že počet členů může být v konkrétních podmínkách jedním z významných prvků stanovení této prospěšnosti.