Zápis z 6. členské schůze občanského sdružení Lípa 2

Česká Lípa, Na Blatech 282/24 (sídlo sdružení), 26. prosince 2005, 18:00 hodin

1. 18:00 hodin: Prezident vítá účastníky 6. členské schůze Lípy 2.

2. Prezident konstatuje, že podle čl. V odst. 3 stanov není členská schůze usnášeníschopná, a proto v souladu s pozvánkou a čl. V odst. 4 stanov svolává náhradní členskou schůzi na 18. hodinu 15. minutu.

3. Prezident děkuje účastníkům členské schůze a členskou schůzi v 18 hodin 05 minut ukončuje.