Zpráva prezidenta o výsledcích činnosti sdružení

schválená 5. členskou schůzí dne 15. listopadu 2004, usn. č. 5/3

Nahlédneme-li na výsledky činnosti sdružení optikou Programu a směrů činnosti sdružení na příští období schválených minulou, tj. 4. členskou schůzí Lípy 2, zjistíme, že něco se realizovat úspěšně podařilo, něco však na své uskutečnění ještě čeká.

Nebyly dosud inovovány vnitřní předpisy. Nebylo by to totiž na místě vzhledem k novelám jak zákona o ochraně osobních údajů, tak i zákona o účetnictví. Nicméně v současné době je již připraven věcný záměr nového vnitřního předpisu o ochraně osobních údajů. V minulém období byl parlamentem schválen i nový zákon o archivnictví, takže prezident sdružení bude muset zvážit i úpravy poměrně čerstvého vnitřního předpisu č. 1/2003, o sekretariátu a spisové službě.

Prezident dále rozhodl o tom, že se nebudou zpětně zpracovávat dosud nevydané výroční zprávy. Období let 2001 - 2003, nepokryté výročními zprávami ale nezůstane informačně hluché. Vydařilo se totiž celkem uspokojivě proměnit internetové stránky Lípy 2. Chtivý browsdal se tak může o vývoji našeho sdružení všestranně poučit: k dispozici jsou v našem domě ze skla, který Lípa 2 představuje, v rubrice Schůze v elektronické podobě veškeré zápisy z členských schůzí a s nimi související zprávy prezidenta a revizního komisaře. I rubrika Z činnosti na internetových stránkách poskytne indikativní přehled o aktivitách sdružení od jeho vzniku do současnosti.

Webové stránky obsahují řadu dalších rubrik: O nás s barvitým popisem Lípy 2 a fotodokumentací, Vedení se stručnými informacemi o nejvyšších představitelích sdružení, Nástěnku s aktuálními informacemi, Odkazy na další užitečná místa na internetu. V rubrice Zprávy lze potom nalézt tisková sdělení Lípy 2, výroční zprávu a sborník za rok 2000 a v nejbližší době sem přibude kompletní ilustrovaný cestovní deník ředitelky sdružení z výpravy Lípy 2 do bulharských hor. Tábory jsou pak pomocí vedoucím táborů díky zveřejnění aktualizovaného znění platných hygienických předpisů, Předpisy potom informují o stanovách, vnitřních předpisech našeho sdružení a rozhodnutích prezidenta.

V neposlední řadě je třeba zmínit internetovou rubriku Responsa. Tato malá bezplatná právní poradna Lípy 2 za dobu od minulé členské schůze poskytla dalších 75 fundovaných právních rad občanům a představuje tak významný příspěvek našeho sdružení k budování občanské společnosti. I nadále je možno dotaz poradně zasílat na speciální mailovou adresu responsa@quick.cz nebo přímo prostřednictvím formuláře umístěného na internetové stránce poradny.

V oblasti práva ve spolupráci se spřátelenými sdruženími rovněž pokračují školení vedoucích táborů. Lípa 2 uskutečnila celodenní právní školení v Brně, Rajnochovi-cích, Praze a Příchovicích. O školení prováděné Lípou 2 tohoto typu projevilo nově zájem i občanské sdružení Brána z Moravskoslezského kraje. Muselo však být z kapacitních důvodů již odmítnuto.

Lípa 2 se dále zavázala energicky se zasazovat, aby v navrhované podobě nebyl přijat "zákon o podpoře práce s dětmi a mládeží", kterému by lépe slušel název "zákon proti podpoře práce s dětmi a mládeží". Ačkoliv úsilí ministerských úředníků o jeho přijetí nepolevuje, v současnosti se nad zákonem zavřela voda a Lípa 2 tak může slavit dílčí vítězství.

Lze tedy konstatovat, že v oblasti práva byly všechny předpokládané úkoly splněny.

Pokud jde o vlastivědné aktivity, uskutečnila se akce Tiské stěny - expedice do skalního města, expedice Klíč - náročný výstup na významnou dominantu jižní části Lužických hor spojená s Poctou Miroslavu Horníčkovi (návštěva mistrova hrobu v Kytlici), jakož i Všekafkovský slet - velké setkání členů a sympatizantů Lípy 2 v Olešnici v Orlických horách. Mimo to byla realizována řada dalších akcí. S některými se lze seznámit na internetových stránkách Lípy 2 v rubrice Z činnosti. Zde příkladmo zmiňme Dobytí Ronova, Vydatnou Housku, Výpravu na Vlčí horu, Výpravu na Dobrošov a Jiráskovu chatu, Máchovské lodivody, výpravu do Hasičského muzea v Novém Oldřichově a na Panskou skálu, 5. zdislavskou pouť, Dětenické zázraky, Exkurzi na Velké Březno, Víseckou rychtu, Expedici Brtníky nebo novoroční Radvanecké setkání členů a přátel Lípy 2.

Z ostatních aktivit se dosud neuskutečnil Machův pohár v minigolfu. Plodně je však pokračováno ve členství Lípy 2 v České radě dětí a mládeže a trvale je rozšiřována malá knihovničky populárně-vědeckých periodik v sekretariátu sdružení.

Lze tedy závěrem konstatovat, že Lípa 2 i nadále košatí a nabízí stále většímu počtu pilných včelek možnost hojného sosání šťávy ze svých nesčetných květů.

Aleš Václav Kratochvíl, prezident