Zpráva revizního komisaře o činnosti a kontrole hospodaření sdružení

schválená 5. členskou schůzí dne 15. listopadu 2004, usn. č. 5/4

Aktivity sdružení in genere

Bylo by nošením dříví do lesa, takřka mlácením prázdné slámy tvrdit, že sdružení všestranně vzkvétá: tato skutečnost je nad slunce jasnější. A protože komisař při hloubkové kontrole všech oblastí sdružení nezjistil naprosto žádná pochybení, nezbývá mu než konstatovat, že celé sdružení funguje jako švýcarské hodinky. Nabízí se otázka, zdali tak funguje i samotný komisař? Skromný druhý muž sdružení přirozeně odmítá veškerá absolutoria, a spokojí se proto s konstatováním, že nemusí pršet, jen když kape. Předkládaná revizní zpráva je tedy jen několika kapkami z jinak bohatým deštěm skrápěného života komisařova.

Aktivity sdružení in specie

Příkladem takové jedné kapky - tentokrát v oceánu (cenzurováno) - budiž návštěva komisařova v skrovném sídle vědy, v budově (cenzurováno) v (cenzurováno). Tato mladá (cenzurováno) vyrostla před několika lety na okraji (cenzurováno) takřka na zelené louce: pilné ruce (cenzurováno) L(cenzurováno) K(cenzurováno) vybudovaly doslova přes noc nenápadnou budovu rozměrů náměstí (cenzurováno), která hostí studenty z celého světa. Komisař se o tomto důkazu živé (cenzurováno) sám byl přesvědčit, a tak se nyní cítí povinen se členy sdružení o něj podělit.

Dne 4. 11. 2004 v odpoledních hodinách tedy komisař nastoupil na příměstský vlak a po několika chvilkách už stoupal se zástupy pestře oděných studentů v (cenzurováno) k (cenzurováno) moudrosti, k (cenzurováno). Místo toho, aby ho tam čekaly slovenské dívky, jak bylo domluveno, narazil již u vlaku na dva slovenské jinochy, kteří ho se zářivými (cenzurováno) a ujištěním, že ho nyní již ne(cenzurováno), doprovodili až k budově. Komisař obezřetně přidal do kroku. Když ale po jeho čistě náhodném dotazu, zda i oni patří k (cenzurováno), oba (cenzurováno) jinoši odpověděli, že nikoli, uvěřil komisař v pravdivost jejich úmyslů a(cenzurováno) se jim plně.

Zdrženlivá důstojnost univerzity a okolí omráčila komisaře na první pohled: svěží krátce střižený trávník, příjezdová cesta bez jediného smítka - a byla tu vstupní hala ústavu: budova skromností doslova zářila. Komisař hlavně ocenil její centrální uspořádání, kdy kolem ústřední haly vinuly se kolem dokola na dvou poschodích chodby se skleněnými průhledy přímo do učeben. Dokonalý příklad transparentnosti výuky! Námitka zlých jazyků, že tak je vidět všude a na všechny, a tedy nikdo neunikne (cenzurováno), je v tomto kontextu nehorázná pomluva a jako falešná a prázdná musí být rezolutně odmítnuta.

Nato byl komisař uveden do podzemní (cenzurováno). Tam zrovna k jedné z přečetných přihrádek přicházel v padnoucí (cenzurováno) módně (cenzurováno), ruce plné (cenzurováno). Když (cenzurováno) položil, už se zdálo, že se na ně chtivě vrhne, leč adept (cenzurováno) znova se vzpřímil a učiniv (cenzurováno) dlouze (cenzurováno). Usedl teprve poté, co - (cenzurováno) - opět zašermoval rukama. Komisař plesal. Když totéž viděl u dalších příslušníků (cenzurováno) legií, komisař se neudržel a se skrývanou rozkoší a pro jistotu s viditelným znamením (cenzurováno) raději opustil.

Po bibliofilní (cenzurováno) zamířil komisař na přednášku: byla o genetice. Dobře zaplacený externí profesor uváděl (cenzurováno) posluchače do nejnovějších poznatků genového inženýrství. Byl přitom promítán na projekční plátno, na kterém se kromě něho objevovaly i jakési kuličky stočené do dvojité šroubovice či barevné obrázky ovce a opic. Jakmile přednáška skočila, pobíhal (cenzurováno), plný nových dojmů a vědomostí, vzrušeně sem a tam, hledaje známé tváře (cenzurováno). Když ale místo jejich zájmu začal registrovat zvýšený (cenzurováno) Vojáků (cenzurováno), jejichž (cenzurováno) toho byly (cenzurováno), musel konstatovat, že je nejvyšší čas zlatavě zářivý (cenzurováno) opustit a ubrat se z lůna (cenzurováno) 21(cenzurováno) (tak se (cenzurováno) sami nazývají) o několik století nazpět, aby u společného stolu a doutnající (cenzurováno) svorně (cenzurováno) s tovaryši (cenzurováno).

Když pak ještě komisař ze zasvěcených kruhů zjistil, že (cenzurováno) namísto svých narozenin slaví (cenzurováno), udělalo se mu nevolno: komisař si totiž ne a ne vzpomenout, kdy jako kojenec (cenzurováno) přijal. Duchovní avantgarda 21. století se tak bude muset obejít bez osvěžující přítomnosti komisařovy, který ovšem o to víc upne pozornost k té pravé (cenzurováno), přesněji Tílii - Sdružení, za jejíž rozkvět - alespoň po dobu svého funkčního období - se bude upřímně zasazovat, ji radostně hlásat a uměřeně oslavovat

Jiří H. Dvořáček, revizní komisař

Poznámka: Revizní zpráva byla cenzurována na doporučení (cenzurováno). Její plná verze je členům sdružení k dispozici v sídle Lípy 2.