schůze | < | >

Slavnostní osvětlení po ukončení schůze.