schůze | < | >

Prezident vypočítává program a směry činnosti.