Zpráva prezidenta o stavu členské základny sdružení

schválená 4. členskou schůzí dne 30. srpna 2003, usn. č. 4/1

Ani v uplynulých 9 měsících uběhnuvších od poslední členské schůze se nezastavil růst členské základny našeho sdružení, i když, v souladu s předpovědí obsažené v minulé zprávě o stavu členské základny sdružení, poklesla dynamika tohoto růstu. Lípa 2 tak má nyní o 10 % více členů než tomu bylo v závěru roku 2002. Znamená to však zároveň dvojnásobek členského stavu proti konci roku 2001.

Z trendů, jenž lze vysledovat z nárůstu počtu členů za léta existence sdružení Lípa 2, můžeme dnes již vyvozovat matematické předpoklady pro další rozkvět členské základny. Prezident sdružení nelitoval času ani námahy, aby nakrmil daty výkonné počítače a předkládá tak nyní členské schůzi závěry svých zjištění. V roce 2010 by tedy členská základna sdružení mohla oscilovat od minus 95 členů (polynomický trend), přes plus 62 členů (logaritmický trend), 120 členů (lineární trend), 330 členů (mocninný trend), až po zajímavých 15 000 členů (exponenciální trend). V takovém případě by se Lípa 2 stala jedním z největších sdružení dětí a mládeže v České republice.

vývoj počtu členů Lípy 2 (výhled do r. 2010)

Zanechme však planých počtů. Podíváme-li se na situaci reálně, zjistíme, že je mnohem optimističtější, než by se mohlo zdát z výše nastíněných předpokladů. Díky mimořádné aktivitě prezidenta a jeho choti stran péče o rozvoj členské základny sdružení lze již v nejbližší době očekávat další zvýšení počtu členů Lípy 2. Jen toto zvýšení přinese trendovou smršť: V roce 2010 nikoli 15, ale plných 16,5 tisíce členů! Lze tedy uzavřít konstatováním, že použije-li po prezidentově vzoru každý dospělý člen Lípy 2 své údy k plodnému dílu, můžeme se nadít takových trendů, o jakých se nám dnes ani nesní.

I kdyby se však uvedené prognózy nenaplnily, nejde z hlediska Lípy 2 o žádnou tragédii. Dlouhodobě totiž naše sdružení prohlašuje, že není sdružením, které by se opájelo ambicemi mít masovou členskou základnu. Naprosto ne! Jak bylo řečeno již v minulé zprávě o stavu členské základny sdružení, je velký rozdíl "mezi mnoha jinými občanskými sdruženími a Lípou 2. Lípa 2 totiž necílí jenom na vlastní členy. Její působnost je určena i neorganizované veřejnosti. Sdružení se nepovažuje za samospasitelné." Proto své členství nabízí především "těm, o nichž je přesvědčeno, že mají co nabídnout širokému okruhu dalších lidí a kterým sdružení pro tuto bohulibou činnost může poskytnout potřebné zázemí."

Aleš Václav Kratochvíl, prezident