Program a směry činnosti sdružení na příští období

ve znění schváleném 4. členskou schůzí dne 30. srpna 2003, usn. č. 4/5

Vzhledem k tomu, že od minulé členské schůze neuběhl ještě ani rok, a vzhledem k obvyklé nutnosti přednostního řešení naléhavých otázek běžného života, nepodařilo se naplnit některé body Programu a směrů činnosti sdružení na příští období v plném rozsahu tak, jak je schválila 23. listopadu 2002 3. členská schůze Lípy 2. Program a směry činnosti sdružení na příští období však neznamenají, že je bezpodmínečně nutné všechny tam zmíněné body naplnit. Představují ve skutečnosti hlavně orientační vodítka pro další směřování Lípy 2. Jednotlivé body programu mohou být naplňovány po období delší než jen od jedné členské schůze k druhé. Vzhledem k tomu, že se konání příští členské schůze plánuje už na jaro 2004, nebylo by fyzicky ani možné přes nadcházející podzim a zimu všechny níže uvedené body realizovat. Následující členská schůze proto může stávající dosud nerealizované body návrhů činnosti Lípy 2 převzít v rámci nově schvalovaného programu a směrů činnosti na příští období, či naopak je zcela vypustit, případně upravit. Touto optikou viděno přebírají se nyní některé body z programu a směrů činnosti sdružení na příští období, jak byly schváleny 3. členskou schůzí. Stejně tak může prezident sdružení, ukáže-li se taková potřeba, rozvinout činnost sdružení i jiným směrem, než je výslovně v Programu a směrech činnosti sdružení na příští období uvedeno.

Pokud jde tedy o vnitřní činnost sdružení:

1. budou inovovány vnitřní předpisy sdružení, zejména vnitřní předpis o ochraně osobních údajů a vnitřní předpis o evidenci a inventarizaci majetku,

2. navrhne se postup pro tvorbu a vydávání výročních zpráv sdružení, tento postup se realizuje, případně, kde je to možné, se rozhodne o nevydání některých zpráv,

3. proběhne celková rekonstrukce internetových stránek sdružení směřující k modernizaci vzhledu stránek a celkovému zjednodušení jejich struktury.

V oblasti práva:

4. pokračovat bude úspěšný projekt Responsa - malá bezplatná právní poradna,

5. ve spolupráci se spřátelenými občanskými sdruženími a dalšími organizacemi bude i nadále pokračovat cyklus přednášek pro vedoucí dětských táborů a chaloupek,

6. Lípa 2 se energicky zasadí o to, aby v navrhované podobě nebyl přijat parlamentem zákon o podpoře práce s dětmi a mládeží.

V oblasti vlastivědných a poznávacích aktivit se uskuteční následující projekty:

7. Lusatia - exkurze do Lužice. Návštěva měst Zhořelec, Žitava a Budyšín,

8. expedice Hynek - návštěva Máchova domku v Doksech,

9. Grabštejn - exkurze na hrad nedaleko Hrádku nad Nisou,

10. Pocta Vlastimilu Brodskému - výprava do vyhlášené výletní restaurace na Slunečné,

11. Stolpen - exkurze na známý saský hrad na okraji Saského Švýcarska,

12. Tiské stěny - expedice do skalního města,

13. projekt Cyklovýlet - prezident dokončí prověrku možností cykloturistických výletů a navrhne výlety tohoto typu,

14. expedice Klíč - náročný výstup na významnou dominantu jižní části Lužických hor,

15. vodácká expedice Ploučnice - sjezd významného toku,

16. Všekafkovský slet - velké setkání členů a sympatizantů Lípy 2 v Olešnici v Orlických horách,

17. projekt Informační bouře - prezident sdružení posílí spolupráci se všemi větvemi sdružení tak, aby se zvýšila informovanost ústředí o akcích, realizovaných nečeskolipskými členy Lípy 2. Přehled akcí, zveřejňovaný na internetu, bude obsahovat alespoň z 20 % akce, jež byly uskutečněny členy s bydlištěm mimo Českou Lípu.

Ostatní aktivity:

18. Machův pohár - Lípa 2 zorganizuje turnaj v minigolfu na některém z minigolfových hřišť v okolí Máchova jezera,

19. ČRDM - Lípa 2 bude aktivně pokračovat v členství ve střešní organizaci sdružení dětí a mládeže,

20. National Geographic - Lípa 2 neustane v rozšiřování malé knihovničky populárně-vědeckých periodik v sekretariátu sdružení.

Aleš Václav Kratochvíl, prezident