Zápis z 3. členské schůze občanského sdružení Lípa 2

Česká Lípa, Na Blatech 282/24 (sídlo sdružení), 23. listopadu 2002, 17:00 hodin

1. 17 hodin: Prezident vítá účastníky a hosty členské schůze.

2. Prezident konstatuje, že podle čl. V odst. 3 stanov není členská schůze usnášeníschopná, a proto v souladu s pozvánkou a čl. V odst. 4 stanov svolává náhradní členskou schůzi na 17. hodinu 15. minutu.

3. Prezident děkuje účastníkům a hostům členské schůze a členskou schůzi v 17 hodin 5 minut ukončuje.

Zapsal: Petr Kratochvíl

Ověřil: Aleš Václav Kratochvíl