Program a směry činnosti sdružení na příští období

schválené 3. členskou schůzí dne 23. listopadu 2002, usn. č. 3/5

Od úvodní konsolidace musí sdružení přejít do fáze zkvalitňování své vnitřní činnosti, ke zjednodušování a zprůhledňování nezbytné administrativní agendy. Za tím účelem:

1. bude přehodnocen systém vnitřních norem a vnitřní předpisy inovovány

2. bude přijat spisový a skartační řád sdružení

3. prezident zváží zřízení sekretariátu sdružení

4. do konce roku 2002 bude vypracována výroční zpráva za rok 2001

5. nezbytná pozornost bude i nadále věnována internetovým stránkám sdružení

V oblasti práva:

6. pokračovat bude projekt Responsa - malá bezplatná právní poradna

7. ve spolupráci se spřátelenými občanskými sdruženími bude i nadále pokračovat cyklus přednášek pro vedoucí dětských táborů a chaloupek - např. jaro 2003: Olomouc

V oblasti vlastivědných a poznávacích aktivit se uskuteční následující projekty:

8. Lusatia - exkurse do Lužice. Návštěva měst Zhořelec, Žitava a Budyšín

9. návštěva Máchova domku v Doksech - expedice Hynek

10. expedice Centrum - výstup na nejvyšší horu Lužických hor Luž

11. Grabštejn - exkurze na hrad nedaleko Hrádku nad Nisou

12. Pocta Vlastimilu Brodskému - výprava do vyhlášené výletní restaurace na Slunečné

13. Stolpen = exkurze na známý saský hrad na okraji Saského Švýcarska

14. Tiské stěny - expedice do skalního města

15. projekt Cyklovýlet - prezident sdružení ověří možnosti cykloturistiky, případně zorganizuje výlet tohoto typu

16. projekt Informační bouře - prezident sdružení posílí spolupráci se všemi jednotkami sdružení tak, aby se zvýšila informovanost ústředí o akcích, realizovaných nečeskolipskými členy Lípy 2. Přehled akcí, zveřejňovaný na internetu, bude obsahovat alespoň z 20 % akce, jež byly uskutečněny členy s bydlištěm mimo Českou Lípu

ostatní aktivity:

17. Machův pohár - Lípa 2 zorganizuje turnaj v minigolfu na některém z minigolfových hřišť v okolí Máchova jezera

18. ČRDM - Lípa 2 bude aktivně pokračovat v členství ve střešní organizaci sdružení dětí a mládeže