Zápis z 2. členské schůze občanského sdružení Lípa 2

Česká Lípa, Na Blatech 282/24 (sídlo sdružení), 4. března 2001, 18:00 hodin

1. 18 hodin: Prezident vítá účastníky členské schůze.

2. Prezident konstatuje, že podle čl. V odst. 3 stanov není členská schůze usnášeníschopná, a proto v souladu s pozvánkou a čl. V odst. 4 stanov svolává náhradní členskou schůzi na 19. hodinu.

3. Prezident děkuje účastníkům členské schůze a členskou schůzi v 18 hodin 5 minut ukončuje.

Zapsala: Blanka Kratochvílová

Ověřil: Aleš V. P. Kratochvíl