Zpráva prezidenta o výsledcích činnosti sdružení

schválená 2. členskou schůzí dne 4. března 2001, usn. č. 2/3

Pokud jde o výsledky činnosti sdružení Lípa 2, v první řadě je třeba se zmínit o tom, že sdružení věnovalo nemalé úsilií své celkové konsolidaci a realizaci požadavků právních předpisů kladených na nově vzniklou právnickou osobu (uveďme např. provedení zápisů do příslušných registrů a získání identifikačního čísla).

K rozvíjení identity sdružení patřila i volba symbolu sdružení (stylizovaný lipový list). Mladá umělkyně Klára Machová, studentka Střední školy grafické v Praze, vytvořila pro sdružení i netradičně pojatou matrici razítka sdružení.

Neméně důležitým atributem bylo i zavedení řádného, jednoduchého účetnictví, které je realizováno formou peněžního deníku, a zajištění ochrany osobních údajů zpracovávaných sdružením. K provedení právních předpisů na těchto úsecích vydal prezident sdružení v souladu čl. VI odst. 6 písm. k) stanov dvě vnitřní směrnice. V praxi se pro tyto vnitřní předpisy ujalo označení metodický pokyn. Metodický pokyn č. 1/2001 upravuje otázky inventarizace majetku sdružení, metodický pokyn č. 2/2001 je pak věnován ochraně osobních údajů zpracovávaných Lípou 2.

Protože je Lípa 2 sdružením dětí a mládeže, jsou jeho členy ze tří pětin mladí lidé do 26 let věku. Členové sdružení pocházejí zatím ze tří okresů České republiky.

I přes koncepční záležitosti nutně provázející jeho vznik vyvíjelo sdružení již v prvním roce své existence řadu činností. Lípa 2 realizuje své aktivity především na poli posilování právního vědomí občanů, zeměpisného a kulturního poznávání, jakož i zvyšování turistické zdatnosti. Jako příklad uveďme exkurzi členů sdružení do Drážďan, pouť z České Lípy do Jablonného v Podještědí o svátku sv. Zdislavy, opakované výlety na hrad Jestřebí, návštěvu Máchova jezera, jeho okolí a romantického údolí Peklo, zimní výpravu na nejvyšší horu Lužických hor Luž spojenou s návštěvou hradu Milštejna a Ledové jeskyně nedaleko přehradní nádrže Naděje, vycházku na zámek Lemberk nebo turistickou výpravu do východní oblasti Českého Švýcarska.

Prezident sdružení uskutečnil také několik přednášek v oblasti práva. Připomeňme například jeho vystoupení na Celostátní velké výměně zkušeností v Českých Budějovicích na podzim roku 2000, nebo právní školení vedoucích dětských táborů pořádané ve spolupráci s občanským sdružením Petrov.

Pro zviditelnění sdružení a jeho činnosti má v dnešní době mimořádný význam umístění informací o Lípě 2 na internetu, a to nejprve na adrese http://lipa2.hyperlink.cz. Lípa 2 zprostředkovala v roce 2000 pro českou veřejnost bezplatně na svých internetových stránkách nabídku mezinárodní organizace The Open Houses - Die Offene Häuser na krátkodobé i dlouhodobé pobyty různého charakteru v západní Evropě pro mládež ze střední a východní Evropy. Po vyčerpání této nabídky došlo k přesunu síťových stránek sdružení na adresu http://lipa2.webpark.cz (stránky jsou přístupné také přes přesměrovávací adresu http://lipa2.zde.cz) a k postupnému rozvoji vlastní prezentace sdružení.

Dne 1. července 2000 se v Bezděkově u Police nad Metují konala 1. členská schůze Lípy 2, která zvolila na pětileté funkční období revizní komisařkou ing. Blanku Kratochvílovou. Revizní komisařka však v únoru 2001 rezignovala na svou funkci z důvodu střetu zájmů s pracovním řádem svého zaměstnavatele. Především volba nového revizního komisaře je důvodem urychleného svolání členské schůze Lípy 2 na den 4. března 2001, aby tak orgány sdružení byly kompletní. Lípa 2 si uvědomuje mimořádný význam svých revizních orgánů, neboť nezávislá kontrola je zárukou správného nakládání s finančními prostředky, jakož i bezproblémové činnosti sdružení v souladu s obecně závaznými právními předpisy, stanovami a dalšími vnitřními předpisy sdružení.

Aleš V. P. Kratochvíl, prezident