Zpráva prezidenta o hospodaření sdružení

schválená 2. členskou schůzí dne 4. března 2001, usn. č. 2/2

Ke dni roční závěrky, tedy ke dni 31. prosince 2000, zaznamenalo sdružení Lípa 2 záporný hospodářský výsledek, který činil 28,- Kč. Tato suma je kompenzována půjčkou od pana Aleše V. P. Kratochvíla, splatnou dne 28. dubna 2001.

Uvedený výsledek je přirozený a byl očekáván, ba jeho hodnota se jeví ještě příznivě nízká. Je logické, že rozjezd činnosti sdružení znamená nutné náklady, které jsou bezpodmínečné pro bezproblémový chod sdružení, ať již jde o prvotní vybavení kancelářskými potřebami, výrobu razítka, nákup poštovních známek, potřeb pro řádné vedení účetnictví, počáteční náklady na propagační činnost apod. Tyto výdaje ještě v první fázi přesahují příjmy sdružení. Lípa 2 přitom od samého počátku nevydává peníze jen na nezbytnou činnost aparátu, ale samozřejmě především na rozvíjení jednotlivých aktivit sdružení. K dosažení finanční "homeostáze" dochází postupně, kdy vzniklý tok příjmů dožene, ba v příznivém případě i mírně převýší vynaložené náklady.

Přestože občanské sdružení Lípa 2 je v tomto smyslu zcela neziskovou organizací, hodlá se nejpozději do 28. dubna 2001 vymanit z červených čísel a začít dosahovat kladných hospodářských výsledků. Proto se do té doby musí sdružení Lípa 2 intenzivně věnovat zlepšování své finanční situace. Jako zdroj příjmů se tu v této fázi existence Lípy 2 jeví především členské příspěvky a případné dary od sponzorů. V této souvislosti je nutné konstatovat, že k dnešnímu dni (4. března 2001) využil prezident sdružení svého práva, daného mu článkem VI odst. 6 písm. i) stanov, a zprostil do odvolání 6 členů Lípy 2 placení členských příspěvků zcela, a dvěma členům zmírnil výši členských příspěvků o 95 %.

Přestože většinu operací prováděla zatím Lípa 2 prostřednictvím pokladny, tento stav je do budoucna neudržitelný už kvůli vyšší transparentnosti hospodaření. Proto musí nabývat na významu účet sdružení, který má Lípa 2 otevřen u Československé obchodní banky, a.s., divize Poštovní spořitelna, číslo účtu 66 99, nutno uvádět specifický symbol 26 45 53 96.

Aleš V. P. Kratochvíl, prezident