2

ROZHODNUTÍ

prezidenta spolku

ze dne 1. prosince 2023

o jmenování vedoucího Dopravy Česká Lípa

I.

Podle článku 2 odst. 2 vnitřního předpisu spolku Lípa 2, spolek, č. 1/2008, o klubech,

jmenuji

pana Miroslava Růtu vedoucím Dopravy Česká Lípa.

II.

Toto rozhodnutí nabývá účinnosti dne 1. prosince 2023.

Prezident spolku:

Mgr. Bc. Kratochvíl