1

ROZHODNUTÍ

prezidenta spolku

ze dne 1. prosince 2023

o zřízení Dopravy Česká Lípa

I.

Podle článku 1 odst. 2 vnitřního předpisu spolku Lípa 2, spolek, č. 1/2008, o klubech,

zřizuji

vnitřní organizační jednotku spolku Lípa 2, spolek, s názvem Doprava Česká Lípa.

II.

Toto rozhodnutí nabývá účinnosti dne 1. prosince 2023.

Prezident spolku:

Mgr. Bc. Kratochvíl