1

ROZHODNUTÍ

prezidenta spolku

ze dne 1. ledna 2019

Změna rozhodnutí č. 1/2005

I.

V čl. I. rozhodnutí prezidenta sdružení č. 1/2005 ze dne 23. prosince 2005, o zmírnění výše členských příspěvků, ve znění rozhodnutí prezidenta sdružení č. 1/2012 ze dne 28. března 2012, se slovo "promile" nahrazuje slovem "procento".

II.

Toto rozhodnutí nabývá účinnosti dne 1. ledna 2019.

Prezident spolku:

Mgr. Bc. Kratochvíl