ZRUŠENO S ÚČINNOSTÍ OD 11. ZÁŘÍ 2021 ROZHODNUTÍM PREZIDENTA SPOLKU Č. 1/2021

1

ROZHODNUTÍ

prezidenta sdružení

ze dne 1. listopadu 2008

o zřízení Dopravního klubu Česká Lípa

I.

Podle článku 1 odst. 2 vnitřního předpisu sdružení Lípa 2 č. 1/2008, o klubech,

zřizuji

vnitřní organizační jednotku sdružení Lípa 2 s názvem Dopravní klub Česká Lípa.

II.

Toto rozhodnutí nabývá účinnosti dne 1. listopadu 2008.

Prezident sdružení:

Mgr. Bc. Kratochvíl