Poznámka: Předchozí znění rozhodnutí je zde.

1

ROZHODNUTÍ

prezidenta sdružení

ze dne 23. prosince 2005

o zmírnění výše členských příspěvků

(ve znění rozhodnutí č. 1/2012, účinné od 28. března 2012)

I.

Podle článku VI odst. 6 písm. i) stanov občanského sdružení Lípa 2

zmírňuji

výši členských příspěvků počínaje rokem 2006 členům sdružení v seznamu členů s č. 002, 003, 006 a 033 na 1 promile.

II.

Zrušuje se rozhodnutí prezidenta sdružení č. 1/2003, o zmírnění výše a zproštění placení členských příspěvků.

III.

Toto rozhodnutí nabývá účinnosti dne 1. ledna 2006.

prezident sdružení:

Mgr. Bc. Kratochvíl