ZRUŠENO S ÚČINNOSTÍ OD 17. DUBNA 2009 ROZHODNUTÍM PREZIDENTA Č. 3/2009

2

ROZHODNUTÍ

prezidenta sdružení

ze dne 1. června 2003

o jmenování ředitele sekretariátu

I.

Podle článku 1 odst. 3 vnitřního předpisu č. 1/2003, o sekretariátu a spisové službě,

jmenuji

ředitelem sekretariátu slečnu Lenku Kratochvílovou, rodné číslo XXXXXX/XXXX.

II.

Toto rozhodnutí nabývá účinnosti dne 1. června 2003.

prezident sdružení:

Mgr. Bc. Kratochvíl