ZRUŠENO S ÚČINNOSTÍ OD 1. LEDNA 2006 ROZHODNUTÍM PREZIDENTA Č. 1/2005

1

ROZHODNUTÍ

prezidenta sdružení

ze dne 13. května 2003

o zmírnění výše a zproštění placení členských příspěvků

I.

Podle článku VI odst. 6 písm. i) stanov občanského sdružení Lípa 2

zmírňuji

výši členských příspěvků počínaje rokem 2003 členům sdružení s průkazem č. 002, 003 a 033 na částku 500,- Kč ročně.

II.

Podle článku VI odst. 6 písm. i) stanov občanského sdružení Lípa 2

zprošťuji

placení členských příspěvků počínaje rokem 2003 členy sdružení s průkazem č. 001, 004 až 032, 034 až 097.

III.

Předchozí rozhodnutí prezidenta sdružení vydaná ve věci zmírnění výše a zproštění placení členských příspěvků pozbývají další účinnosti.

IV.

Toto rozhodnutí nabývá účinnosti dne 13. května 2003.

prezident sdružení:

Mgr. Bc. Kratochvíl