1

VNITŘNÍ PŘEDPIS

ze dne 31. října 2008

o klubech

Prezident sdružení Lípa 2 vydává tento vnitřní předpis sdružení Lípa 2:

Článek 1

Klub

(1) Sdružení Lípa 2 (dále jen „sdružení“) se může členit na vnitřní organizační jednotky bez vlastní právní subjektivity. Tyto vnitřní organizační jednotky sdružení se nazývají kluby.

(2) Klub zřizuje a zrušuje prezident sdružení svým rozhodnutím. V rozhodnutí prezident sdružení stanoví také název klubu.

(3) Klub může používat vlastní doručovací adresu odlišnou od adresy sídla sdružení.

(4) Klub samostatně neúčtuje.

Článek 2

Vedoucí klubu

(1) Klub řídí jeho vedoucí.

(2) Vedoucího klubu jmenuje a odvolává prezident sdružení svým rozhodnutím.

Článek 3

Členové klubu

(1) Klub nemá samostatné členství. Členem klubu mohou být jen členové sdružení.

(2) Členy sdružení do klubu přijímá a z klubu vylučuje vedoucí klubu. Vedoucí klubu udržuje přehled o tom, kdo je členem klubu.

(3) Na činnostech klubu se mohou se souhlasem vedoucího klubu podílet i osoby, které nejsou členy sdružení.

Článek 4

Účinnost

Tento vnitřní předpis nabývá účinnosti dne 31. října 2008.

Prezident sdružení:

Mgr. Bc. Kratochvíl