Lípa 2
Lípa 2, spolek

Kluby

Podporujeme projekt Krajina v našich rukou

Izajáš 58, 11: Hospodin tě povede neustále, bude tě sytit i v krajinách vyprahlých, zdatnost dodá tvým kostem; budeš jako zahrada zavlažovaná, jako vodní zřídlo, jemuž se vody neztrácejí. (Český ekumenický překlad)

Už ve Starém zákoně si byli vědomi toho, jak je krajina důležitá, jaký je rozdíl mezi zemí vyprahlou a tou, která oplývá přítomností vody. Nic nového pod sluncem: V době klimatické změny jsme stejně tak povoláni usilovat o to, aby naše krajina byla jako zahrada zavlažovaná, jako vodní zřídlo, jemuž se vody neztrácejí.

Mgr. Aleš Václav Kratochvíl, prezident